Články o Praga-Haiti

Na tomto místě zveřejňujeme rozsáhlejší informace o projektu, zpracováváme témata, příběhy, rozhovory a další autorské texty. Krátké aktuality zveřejňujeme v rubrice Novinky. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Při poslední misi na Haiti jsme navštívili také rybářskou vesničku La Pierre. Nádherná písečná pláž s azurovým mořem zde přechází do polopouštní krajiny s vyprahlou hlínou. Mezi trnitými keři jsou roztroušené hliněné chatrče se střechami z palmových listů a pár větších domků s plechovou krytinou. Pouze v mělkém údolí, které prochází středem osady, jsou vzrostlé stromy, palmy a hustší vegetace. My jsme ale na okraji, kde buš pomalu přechází v poušť a kde je umístěna studna Šárka.

Studny zprovozněné pracovníky Praga-Haiti využívá přibližně třicet tisíc haitských obyvatel. Hovořili jsme s nimi na kontrolách zdrojů pitné vody.

Deset vybraných podniků v Olomouci se v červenci zapojilo do akce "Na zdraví Haiti". V horkých letních dnech si mohli hosté  restaurací a kaváren v Hanácké metropoli přiťuknout kohoutkovou vodou a přispět libovolnou částkou na podporu projektů přímé humanitární péče Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti. Dohromady se vybralo zhruba 12 000 Kč a částka ještě není konečná. 
Rozvojová činnost, stavba studní, kterou provádíme na Haiti, potřebuje k úspěchu souhru několika náročných faktorů. Není možné vzít batoh, spacák a vyrazit na Haiti. Tak vrtat studny nejde. K tomu je třeba mít vyvážený a schopný vrtařský tým, dobrý plán a řízení, finanční zázemí a především vhodný a fungující strojový park. Dalšími důležitými podmínkami jsou zkušenosti, nadšení, víra v úspěch, dostatek energie, podpora blízkých a dovednosti pracovníků. Pokud něco z toho pokulhává, jde to těžko, ale dá se to dohnat jinde. Onemocní-li stroje, je zle.

Po skončení letošní vrtařské mise se počet našich studní zastavil na symbolickém čísle 33. Zároveň vyvstalo několik důležitých otázek týkajících se dalšího směřování projektu Praga-Haiti, které bude záviset na možnostech jeho financování.

Letošní mise se uskutečnila od 19. května do 5. září 2014. Přečtěte si zprávu, kde popisujeme průběh prací, hlavní problémy, nové zkušenosti a výsledky.

Projekt Praga-Haiti vysílá v červnu na Haiti lodí kontejner s nákladem pro naši rozvojovou činnost na Haiti. V zásilce chceme poslat i hračky pro děti ze severozápadu ostrova. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku s názvem 200 MÍČŮ PRO HAITI. Budeme rádi, když se k ní připojíte i vy!

V Jablonném nad Orlicí se ve středu 16. dubna uskutečnila první pracovní schůzka nového vrtařského týmu, který se chystá na jarní misi na Haiti. V rámci teambuildingu se noví vrtaři seznamovali především s obsahem práce, která je na Haiti čeká. Nechybělo také představení pracovních i životních podmínek na Haiti, i seznámení s technikou, kterou na Haiti využíváme.

Přečtěte si strhující příběh kanadského motorkáře Maurice, který změnil svůj život a odjel pracovat na Haiti. Článek je součástí březnové přílohy Katolického týdeníku, která se věnovala projektu Praga-Haiti:

V sobotu 22. února se ve Vatikánu uskutečnilo slavnostní jmenování 19 nových kardinálů. Mezi osobnostmi, které papež František do sboru svých nejbližších spolupracovníků (a budoucích volitelů hlavy Katolické církve) jmenoval, je také Haiťan – monsignore Chibly Langlois. Jedná se o historicky prvního rodilého Haiťana, který se stal kardinálem.