Kde působíme

Haiti
 • působíme na Haiti, v jedné z nejchudších zemí světa, která se nachází tisíc kilometrů jihovýchodně od Floridy a sto kilometrů východně od Kuby, na ostrově Hispaniola, o který se dělí s Dominikánskou republikou
 • Haiti je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutou a přelidněnou zemí závislou na rozvojové pomoci, přes 95% obyvatel tvoří černoši, potomci afrických otroků
 • naše činnost je zaměřena především na department Nord Ouest (Severozápad), který patří mezi nejzaostalejší části Haiti - je to suchá, místy polopouštní oblast s téměř úplným odlesněním, nejsou zde zpevněné cesty, mosty, elektrické připojení, ani dostatečná sociální infrastruktura
Kde se nachází naše studny
 • zde si můžete prohlédnut mapu Haiti s vyznačením našich studní
 • studny budujeme tam, kde je velká spotřeba vody (například u škol, zdravotních středisek, v centrech vesnic), nebo není žádný zdroj (horské a rybářské osady), nebo tam, kde jsou dostupné povrchové zdroje závadné
Důležitá místa
 • v současnosti využíváme jako depo pro naše stroje část školního areálu ve vnitrozemské vesnici Bombardopolis, v jejímž okolí se nachází nejvíce našich studní
 • plánujeme výstavbu základny v rybářské vesnici Baie-de-Henne, kde vznikly naše první studny
 • několik studní jsme vybudovali pro zdravotní a sociální projekty italských misionářů v horských vesnicích Mare Rouge a Ti Riviere
 • správním střediskem departmentu Nord Ouest je přístavní město Port-de-Paix, sídlí zde náš místní partner - Diecézní charita
 • administrativní a celní záležitosti řešíme v hlavním městě Port-au-Prince
 • oblast, kde působíme si můžete prohlédnout na naší tematické mapě departmentu Nord-Ouest