Jak se dělá studna

Uspět jako vrtař na Haiti je obtížné. Podloží je nepříznivé a zrádné. Kromě technických znalostí a zkušeností vrtmistr potřebuje cit pro stroje i pro to, co se děje pod zemí. Je třeba dobrý odhad při hledání vody a schopnost improvizace a trpělivosti při řešení častých problémů. Naši vrtaři musí vyjít s málem, musí mít výdrž a motivaci dokončit rozdělanou práci. Vše se odehrává v náročném prostředí, v horku, prachu, fyzickém i psychickém vypětí.
Vytipování míst pro vrtání
 • studny vznikají na poptávku, žádostí o jejich zhotovení je velký přetlak
 • musí být přístupné veřejnosti a v jejich blízkosti nesmí být jiný obdobný zdroj, případně se musí jednat o studnu pro zdravotnické, nebo sociální zařízení (škola, sirotčinec, zdravotní středisko) - chceme pomáhat těm nejpotřebnějším
Vyhodnocení nových lokalit
 • provedeme kontrolu lokality na místě, posuzujeme její potřebnost, ověřujeme, zda se nejdená o soukromý pozemek
 • odhadujeme přítomnost vody, zvažujeme náročnost prací, možnosti přístupu techniky a rizika při vrtání - hodnotíme reliéf, terén a horninu
 • na schválené lokalitě vytipujeme několik konkrétních míst blízko sebe, pro více vrtařských pokusů, zaznamenáme GPS souřadnice, po obhlídce zapracujeme lokalitu do pracovního plánu
Přípravy před zahájením vrtných prací
 • před samotným vrtáním na Pragu V3S naložíme vrtnou soupravu, vrtací tyče, vrtací, zednické a ruční nářadí, sudy s naftou, šestimetrové pažní trubky a zásoby
 • zapřáhneme třítunový kompresor a v doprovodu osobního auta rychlostí 10 - 15km/hod vyrazíme k místu vrtu
Vrtné práce
 • hydraulickou rukou složíme z korby vrtací soupravu a uvedeme ji do pracovní polohy, napojíme kompresor
 • naše souprava využívá rotačně příklepový systém určený do skalnatých podloží
 • první metry jdou pomalu, hornina se sesýpá, často je nutné začít šroubovým vrtákem
 • do třímetrové hloubky usadíme ocelovou trubku, která brání padání štěrku a kamení do vrtu
 • šroubový vrták vyměníme za pětipalcové pneumatické kladivo zakončené tvrzenou korunkou a pokračujeme v ražení
 • celá tzv. vrtná kolona se otáčí, kladivo je s vrtačkou spojeno vrtacími tyčemi, které se postupně přidávají
 • dieselagregát soupravy zajišťuje svislý posun lafety a rotaci vrtného kladiva, kompresor umožňuje příklep kladiva a vytlačování drti dutinou vrtacích tyčí na povrch
 • poměr úspěšných vrtů k celkovému počtu je přibližně 1:3 - v dutinách hrozí zavalení a ztráta kladiva, pokud jsou komplikace velké, je lepší vrt ukončit a přesunout se na jiné místo
 • dalším rizikem je suchý nebo málo vydatný vrt, pramen také může být slaný, nebo znečištěný minerály, příčinou přerušení vrtných prací bývají také poruchy naší techniky
 • k dispozici máme našeho stálého haitského technika, u každého vrtu navíc najímáme dva nebo více placených pracovníků, místní lidé se podílejí na různé manuální pomoci (např. úprava přístupu ke studnám)
Vystrojení vrtu a příprava na osazení pumpou
 • pokud narazíme na vodu, vrt pročistíme, vytáhneme nářadí a zapažíme plastovými trubkami
 • zapažený vrt obsypeme štěrkem, přibližně v metrové hloubce vytvoříme nepropustnou vrstvu a přisypeme ji zeminou
 • sestavíme šalování a do něj namícháme beton a usadíme patku pumpy, po vyschnutí betonu namontujeme pumpu
Kontrola, servis
 • hotovou studnu předáváme komunitě za přítomnosti kazika (starosty), zástupce rozvojové organizace nebo místního kněze či pastora, vysvětlíme zásady správného používání
 • s každou další misí provádíme kontrolu studní, většinou se jedná o mechanické opotřebení nejvíce namáhaných dílů - k našim studním denně přicházejí tisíce lidí