Tiskové zprávy

Tiskovými zprávami upozorňujeme média na důležité události v naší činnosti a na Haiti. Nově vydané tiskové zprávy se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Praha/ Port-au-Prince - Po šesti týdnech na Haiti se do tuzemska vrátili pracovníci rozvojového projektu Praga-Haiti. Co se jim na misi podařilo? Zejména zkontrolovat v minulosti zbudované studny a u těch, které se ukázaly jako nefunkční či jinak problematické, provést servis. Dále zaměřit a připravit pozemek pro výstavbu trvalé základny ve vesnici Baie de Henne. A v neposlední řadě také uskutečnit řadu projektů drobné pomoci, například výsadbu stromů či projekci filmů pro děti v letním kině.

Praha/ Port-au-Prince - Čtyřčlenný tým pracovníků rozvojového projektu Praga-Haiti odlétá na další misi. Ta potrvá do začátku dubna. Cílem mise tentokrát není pouze kontrola a servis studní, o něž technici Praga-Haiti dlouhodobě pečují, ale také uskutečňování projektů drobné sociální pomoci, například výsadby stromů. Zahájeny budou i přípravné práce související s výstavbou základny. Poslední mise se přitom uskutečnila na jaře 2016.

Praha/ Port-au-Prince - Po hurikánu Matthew, který na Haiti zanechal více než tisícovku obětí, se místní obyvatelé potýkají s nedostatkem pitné vody. Povrchové zdroje jsou silně znečištěny. Dostupná čistá voda je nyní pouze kupovaná (balená) nebo z vrtaných studní, které provozuje mezi jinými i český projekt Praga-Haiti. Jeho činnost lze nyní podpořit prostřednictvím veřejné sbírky nebo formou dárcovských SMS zpráv.

Po sedmitýdenní misi na Haiti míří zpět do Česka čtyřčlenný tým techniků rozvojové organizace Praga-Haiti. Na pražské letiště dorazí zítra. Tým na Haiti provedl kontrolu všech studní, které v minulosti vrtaři Praga-Haiti zprovoznili, jejich servis i případnou opravu. Z třiatřiceti zdrojů pitné vody je aktuálně v provozu sedmadvacet.
Port-au-Prince / Praha – Český rozvojový projekt Praga-Haiti vysílá další misi na Haiti. Tým složený ze čtyř pracovníků dnes odlétá z pražského letiště. Na místě setrvá pětačtyřicet dní. V jejich rámci se zaměří zejména na kontrolu čerpadel u všech již zbudovaných studní, včetně případné údržby či opravy. V minulých letech zprovoznili vrtaři projektu na Haiti celkem třiatřicet „českých“ studní.

Port-au-Prince / Praha – V neděli 25. října proběhne na Haiti druhé kolo parlamentních voleb, zároveň první kolo voleb prezidentských a současně volby do místních úřadů. Z voleb má vzejít všech 119 členů rozpuštěné poslanecké sněmovny a dvě třetiny, tedy dvacet, neobsazených senátorských mandátů. Jedná se o klíčové hlasování za posledních několik let.

Brno – Celkem 181 míčů a několik tisíc pastelek, omalovánek a školních potřeb. To je výsledek humanitární sbírky „200 míčů pro Haiti“. Sbírku uskutečnila česká nezisková organizace Fidcon, která realizuje dlouhodobou rozvojovou misi Praga-Haiti, zaměřenou na výstavbu studní na Haiti. Do sbírky se zapojilo několik set lidí z celé České republiky. Hračky a školní pomůcky pro haitské děti spolu s materiálem na technické zajištění mise a výstavbu studní se vydávají na svou cestu do Karibiku právě dnes. 
Praha - Český rozvojový projekt Praga-Haiti vysílá do nejchudší země západní polokoule další vrtařskou misi. Na Haiti budou čeští vrtaři budovat studny s pitnou vodou v severozápadním regionu ostrova (Nord-Ouest), který v prvních měsících letošního roku postihlo mimořádně dlouhé období sucha. Češi budou navazovat na svoji práci z minulých let, během nichž na Haiti vybudovali přes 30 studní s pitnou vodou.
Brno - Zatímco některé mezinárodní i české humanitární organizace se z nejchudšího státu západní polokoule - Haiti - stahují, rozvojový projekt Praga-Haiti rozšiřuje své působení na karibském ostrově. V úterý 10. září na Haiti vysílá další, v pořadí již šestou, vrtařskou misi. Ta bude v zemi působit čtvrt roku. Čtyřčlenný tým bude budovat studny s pitnou vodou zejména na severozápadě země, který je nejvíce postižen erozí půdy a suchem. Vrtaři budou navíc vrtat studny i v jiných částech Haiti pro další humanitární organizace, součástí podzimní mise bude také výzkum kvality vody, kterou lidé na severozápadě Haiti pijí.
Praha - Tři měsíce budovali pracovníci českého rozvojového projektu Praga-Haiti studny v jedné z nejchudších zemí světa, na karibském Haiti. Na severozápadě ostrova tam vystavěli čtyři studny s pitnou vodou, celkově tam od podzimu 2010 vybudovali 27 studní, které dávají vodu zhruba 22 000 Haiťanů. Češi nyní získali nabídky, aby rozšířili svoji pomoc při zajišťování vody i na další části Haiti. Pracovníci projektu Praga-Haiti dosud vrtali studny převážně v severozápadním teritoriu země. V posledním roce navázali úspěšnou spolupráci s velitelstvím stabilizačním mise OSN na Haiti, které část nákladů na studny zaplatilo. Nyní je oslovily také zahraniční organizace v jiných částech Haiti, aby i tam zajistili obyvatelům pitnou vodu. Česká pomoc, charakterizovaná nestárnoucím nákladním autem Praga V3S, které vrtaři používají při přesunech po Haiti, se tak dostává do podvědomí dalších organizací, které na Haiti působí.