Praha/ Port-au-Prince - Po hurikánu Matthew, který na Haiti zanechal více než tisícovku obětí, se místní obyvatelé potýkají s nedostatkem pitné vody. Povrchové zdroje jsou silně znečištěny. Dostupná čistá voda je nyní pouze kupovaná (balená) nebo z vrtaných studní, které provozuje mezi jinými i český projekt Praga-Haiti. Jeho činnost lze nyní podpořit prostřednictvím veřejné sbírky nebo formou dárcovských SMS zpráv.

rozvod vody Mole hurikan„Veřejná sbírka je zaměřena na rozvojovou pomoc na Haiti. To znamená, že jednotliví dárci podpoří přístup místních lidí k pitné vodě, která je nyní, po hurikánu, velmi potřeba. Studny na Haiti budujeme a udržujeme v provozu od roku 2010. Tato činnost, kromě toho, že zvyšuje životní úroveň a umožňuje další rozvoj, má také velký význam v případě humanitárních katastrof, kterým je Haiti často vystaveno. Naše vrtané studny jsou důležitým zdrojem pitné vody při kontaminaci povrchových zdrojů, ke které dochází během hurikánů a záplav. Jejich význam spočívá také ve zdravotní prevenci, protože přírodní katastrofy na Haiti doprovází infekce a rizika epidemií,“ uvedl manažer rozvojového projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin, který s týmem čtyř pracovníků provedl při poslední misi kontrolu a servis stávajících vrtů na Haiti. Těch projekt provozuje celkem osmadvacet. „Servis našich studní jsme na Haiti provedli na jaře letošního roku. Mimo jiné bylo vyměněno deset čerpadel. Hurikány se na Haiti objevují na podzim. Jsem rád, že studny vybudované českými vrtaři byly na příchod hurikánu Matthew připraveny. V průběhu celého roku zásobují vodou tisíce obyvatel.“ dodal Roškanin.

O významu vody vypovídají také zprávy přímo z místa katastrofy. Spolupracovník projektu Praga-Haiti Tony Peciar adresoval organizaci zprávu, v níž popisuje špatný přístup místních obyvatel k pitné vodě. Dokumentuje také nekvalitu vody z povrchových zdrojů.

Podobně Joan Martin, spolupracovnice projektu z USA, informovala o tom, jak se mnoho lidí po ztrátě obydlí uchýlilo do nemocnic, které jsou přeplněné a nevyhovující pro nedostatek hygienického materiálu i vody. „Lidé byli nuceni opustit své domovy. Všude tu jsou popadané stromy, střechy, tekoucí voda. Některé mosty byly zničeny, proto se nemůže do části měst dostat pomoc, kterou bychom tolik potřebovali,“ uvedla Martin.

Přístup obyvatel Haiti k pitné vodě mohou lidé podpořit prostřednictvím veřejné sbírky rozvojového projektu Praga-Haiti. Číslo účtu veřejné sbírky je 2900234848/2010. Dále je možné zasílat dárcovské SMS zprávy, ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti obdrží 28,50 Kč.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011, hurikán Sandy 2012, hurikán Matthew 2016). Pro deset milionů obyvatel je zahraniční pomoc důležitou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit třicet studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti, které dlouhodobě udržují v provozu. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.