Praha/ Port-au-Prince - Čtyřčlenný tým pracovníků rozvojového projektu Praga-Haiti odlétá na další misi. Ta potrvá do začátku dubna. Cílem mise tentokrát není pouze kontrola a servis studní, o něž technici Praga-Haiti dlouhodobě pečují, ale také uskutečňování projektů drobné sociální pomoci, například výsadby stromů. Zahájeny budou i přípravné práce související s výstavbou základny. Poslední mise se přitom uskutečnila na jaře 2016.

2016 25 Servis studny Elizabeth v osadě Jasmin vydatnost studny jsme zvýšili prodloužením kolony sacích trubek únor 2016„Prioritou aktuální mise je standardně kontrola všech našich studní. Už nyní například víme, že budeme muset měnit nejméně pět čerpadel, která dosloužila. Ve všech případech se jedná o přibližně šedesátimetrové vrty. Několik studní má problémy s vydatností a u dvou studní monitorujeme minerální znečištění. Na Haiti vezeme kameru pro diagnostiku vrtů. Je to novinka, která nám pomůže zefektivnit naši práci,“ uvedl manažer projektu Ivo Roškanin. Na Haiti vyráží již po třetí jako technik a supervizor odvedené práce, k níž nově přibylo několik dalších úkolů: „Chceme se více zaměřit na rozvoj Baie de Henne, malé rybářské oblasti na severozápadě Haiti, kde bude umístěna naše technická základna. Potřebujeme mít kvalitní zázemí a s tím souvisí i dobré vztahy s Haiťany a výchovou našich následovníků z řad místních obyvatel. Plánujeme také několik menších akcí zaměřených na výsadbu stromů a volnočasové aktivity s mládeží.“

Během mise budou zahájeny rovněž práce na výstavbě základny, která bude v Karibiku sloužit nejen pro uchovávání a servis techniky projektu Praga-Haiti, ale také jako výuková dílna pro obyvatele vesnice Baie de Henne. Stavba poskytne také plnohodnotné zázemí pracovníkům Praga-Haiti. „Chceme vybudovat bezpečný prostor, odkud budou lidé vyrážet na mise do terénu a kde si budou moci odpočinout po náročných úkolech ve vyčerpávajícím prostředí. Kromě ubytování a kanceláře zde bude například dílna na opravu a údržbu pracovních strojů či sklad paliva a náhradních dílů. V druhé fázi vznikne technické miniučiliště, kde se místní obyvatelé a především mladí lidé budou moci naučit základním řemeslným dovednostem a několika specializovaným oborům,“ upřesnil architekt a technik Petr Vacek, jeden z členů mise, který má výstavbu základny na starosti a dodal: „Budova se vzhledem k využití některých nových konstrukčních řešení stane testem pro obohacení rozvoje místní stavební kultury, ať už se jedná o problém s přehříváním vnitřních prostor či například odolnost vůči zemětřesení. Věřím, že základna přinese nové pracovní příležitosti a pozitivně přispěje celé komunitě v oblasti Baie de Henne.“

Spolu s Petrem Vackem a Ivem Roškaninem míří na Haiti také Pavel Hlásný, technik a specialista na automobily Praga V3S, které čeští studnaři na Haiti využívají a automechanik a zámečník Pavel Langr. Tým doprovází i překladatel do francouzského jazyka, logistik, technik a několikanásobný účastník misí na Haiti Anton Peciar ze Slovenska.

Tým bude jako pětičlenný v akci pouze čtrnáct dní. Většina týmu odlétá na Haiti 21. února. Petr Vacek se k misi připojí s týdenním zpožděním, Pavel Hlásný se naopak vrací již po měsíci v terénu. Konec mise je plánován na 5. dubna.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011, hurikán Sandy 2012, hurikán Matthew 2016). Pro deset milionů obyvatel je zahraniční pomoc důležitou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit třicet studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti, které dlouhodobě udržují v provozu. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.