Port-au-Prince / Praha – Český rozvojový projekt Praga-Haiti vysílá další misi na Haiti. Tým složený ze čtyř pracovníků dnes odlétá z pražského letiště. Na místě setrvá pětačtyřicet dní. V jejich rámci se zaměří zejména na kontrolu čerpadel u všech již zbudovaných studní, včetně případné údržby či opravy. V minulých letech zprovoznili vrtaři projektu na Haiti celkem třiatřicet „českých“ studní.

mise haiti odlet„Podle aktuálních informací z Haiti je více než polovina našich studní mimo provoz, nebo funguje problematicky. Studny jsou vystaveny velké zátěži. Proto se pohyblivé části rychle opotřebovávají,“ vysvětlil manažer projektu Praga-Haiti a člen mise Ivo Roškanin. Podle něj je nejvíce poruch způsobeno zničeným těsněním v různých částech čerpacího mechanismu. „Bude potřeba provést demontáž pumpy a vytažení sacích hadic. V případě téměř dvou desítek studní osazených čerpadly francouzského výrobce Vergnet k tomu stačí dva lidé bez těžké techniky. Zbylé studny však využívají ruční čerpací systém India. K jeho demontáži a opětovné instalaci je nutná pragovka s hydraulickou rukou,“dodal Roškanin.

Ze studní zbudovaných českými vrtaři čerpá vodu přibližně třicet tisíc lidí. „V mnoha oblastech neexistuje alternativní zdroj pitné vody. Pokud je studna mimo provoz, musí lidé denně ujít kilometrové vzdálenosti k povrchovým zdrojům, které bývají sezónní a znečištěné,“ uvedl člen mise Jan Komínek, technik a logistik. Na Haiti míří již po páté. Spolu s ním jsou v týmu vypravované mise také Alojz Steigauf, technik a tlumočník do francouzštiny, automechanik Josef Kostka a Ivo Roškanin, technik a supervizor provedené práce.

Tým by měl většinu času fungovat ve dvou samostatných tandemech. Misi to umožní zvládnout více práce. „Haiti je velmi členitá země. Studny jsou roztroušeny v těžko přístupném terénu a jejich dosažení se servisním vybavením je časově náročné,“ komentoval rozhodnutí Ivo Roškanin.

Z Haiti se mise vrátí osmého března.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011). Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit 33 studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.