Praha/ Port-au-PrinceStudny, které na Haiti provozuje česká rozvojová organizace Praga-Haiti, jsou v pořádku. Hurikány jim výrazně neuškodily. Zjistil to čtyřčlenný týmtechniků, který se během šestitýdenní mise systematicky zaměřoval na kontrolu a servis jednotlivých zdrojů pitné vody a realizoval také další projekty spojené například s využitím odpadních vod, ozeleněním prostoru kolem studní a podobně. Mise skončila o víkendu. 
 
mise 17 servis studny„Provedli jsme kontrolu asi dvaceti našich studní. Většina z nich byla v dobré kondici, občas bylo potřeba provést výměnu dílů v nadzemní části. Pouze v některých případech jsme museli provést demontáž vybavení celého vrtu. Je vidět, že práce českých techniků obstojí i v náročných podmínkách,“ uvedl účastník mise a manažer projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin. Pod jeho vedením provedl tým mise i opravy dvou kopaných studní. „O zajištění prací nás požádala starostka vesnice Baie de Henne. Šlo o kopané studny poškozené povodněmi. Bylo potřeba vyčistit šachty zanesené blátem a štěrkem a opravit vyzdívku. Především jsme ale svršky studen opatřili deskami z armovaného betonu a osadili je čerpadly,“ upřesnil Roškanin s tím, že po dokončení prací byly znovu zprovozněné studny předány opět místní správě.

Při opravách studní asistovali českým technikům místní obyvatelé. Průměrně tým během mise zaměstnával asi deset pracovníků denně. „Práce místních nestojí na naše poměry mnoho. Jim ale pomůže výrazně. Také to souvisí s názorem, který dlouhodobě zastáváme, že pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi a naučíme je technickým dovednostem, budou soběstačnější a nebudou mít důvod Haiti opouštět.“
mise 17 ozeleneni prostoru kolem studny

Nově se tým mise zaměřil i na další aktivity související s vodou. V prostorách základní školy v Baie de Henne, kde jsou umístěny dvě české studny, například technici dokončili pilotní projekt využívající odpadní vodu – ta se dříve při pumpování bez užitku vsakovala do země, nyní je nově sváděna korytem do betonového kruhu o průměru pěti metrů, jenž slouží i jako sedací plocha pro školáky. Uprostřed kruhu jsou vysazeny sazenice mangovníků. Projekt zaštítil architekt Petr Vacek, který má v rámci rozvojového týmu na starosti především výstavbu trvalé základny na Haiti. K tomuto tématu Vacek uvedl: „Chceme vybudovat bezpečný prostor, odkud budou lidé vyrážet na mise do terénu a kde si budou moci odpočinout po náročných úkolech ve vyčerpávajícím prostředí. Kromě ubytování a kanceláře zde bude například dílna na opravu a údržbu pracovních strojů, sklad či technické miniučiliště, kde se místní obyvatelé budou moci naučit základním řemeslným dovednostem a několika specializovaným oborům.“ Architekt Petr Vacek během této mise pracoval zejména na finálním zaměření pozemku, položení hraničních pilířů či projektové a logistické přípravě stavebních prací. 

Misi na Haiti vypravil projekt Praga-Haiti letos již po druhé.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011, hurikán Sandy 2012, hurikán Matthew 2016). Pro deset milionů obyvatel je zahraniční pomoc důležitou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s obcí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci Praga-Haiti specializují na budování studní, se podařilo zprovoznit třicet studní. Zdroje vodypro zhruba 30 000 obyvatel Haiti udržuje tým Praga-Haiti dlouhodobě v provozu. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.