Na Haiti provozujeme dvě nákladní auta Praga V3S. Třístranný sklápěč s hydraulickou rukou a skříňovou nástavbu, tzv. štábák. Během misí prakticky denně využíváme sklopku. Skříňovka v současné sobě slouží spíše jako záložní a záchranné auto.

Oba náklaďáky využíváme pouze v době aktivních misí,alternatory4 které jsou zpravidla dvě do roka. Vzhledem k dlouhým odstávkám jsme u obou aut měli dlouhodobé problémy s dobíjením. Nešvarem bylo také rychlé stárnutí baterek ve vozidlech. Po dlouhých pauzách docházelo k tzv. odmagnetizování dynam, která bylo problematické znovu „nabudit“, aby dobíjela. V polních podmínkách, kde ani není možné připojit nabíječku do sítě (jsme odkázáni na elektrocentrálu), pak trvalo delší dobu, než se baterky trochu zmátořily. V každém případě nebylo možné zcela podchytit všechny působící faktory a někdy se jednalo spíše o alchymii.

Dalším nezanedbatelným faktorem bylo, že naše sklápěčka má kostřené mínus a štábák zase naopak plus. To nám znemožňovalo záměnu dynam v případě poruchy. Ke každému typu dynama navíc přísluší jiný typ regulátoru. Tím se zvyšovala obtížnost případné výměny za ten správný "dynamo set" v ostrovních podmínkách. Přepravovat operativně z Evropy na Haiti 17 kg těžké dynamo bylo často problematické, ale také jsme si to vyzkoušeli.

alternatory5Naši technici proto přišli s řešením, vyměnit dynama za alternátory. Posledním impulsem byla porucha alternátoru Caterpillar na našem kompresoru Atlas Copco XAVS 307Cd. V hlavním městě Port-au-Prince sice bylo možné koupit originální díl u zastoupení firmy. Ale znamenalo by to dva dny cesty, cenovku 1000 USD jen za nový alternátor a dalších několik set dolarů za diagnostiku, protože jsme si nebyli jisti, kde přesně je závada.

Řekli jsme si, že zkusíme použít jeden typ alternátoru pro všechny stroje.

Alternátor je mnohem menší (váží pouze 8 kg) a po úpravě úchytů jej lze namontovat na místo dynama. Odpadá problém sehnat příslušný regulátor (relé) jako u dynama, protože ten je v alternátoru integrován. Diodový můstek v alternátoru zajišťuje výstup stejnosměrného napětí. Cenově vychází alternátor (Čína) lehce přes 4000 Kč a to téměř polovinu ceny tvoří přeprava (kupováno přes EBay). Cena dynama včetně regulátoru je sice trochu nižší, ale tím pro nás hlavní výhody dynama končily.

Objednali jsme celkem čtyři alternátory. Dva pro ventry, alternatory3jeden pro kompresor a jeden pro testování našeho řešení a nácvik výměny v České republice. S tím, že nejdříve byl objednán jeden a teprve po dokončení testů zbylé kusy. Pro montáž v náročných polních podmínkách na Haiti bylo potřeba mít dopředu vše vyzkoušené a připravené.

Co tedy vlastní výměna obnášela?

Bylo nutné vyrobit konzole pro uchycení altíku v místě původního dynama a také vymyslet a vyrobit napínák řemenu. Nejvíce experimentování obnášelo ladění správného průměru řemenice na hřídeli alternátoru. Původně zkoušený průměr 70 mm nedával dostatečný proud. Potřebovali jsme zvýšit otáčky. Nakonec jsme zvolili průměr 60 mm, který je kompromisem mezi ještě skousnutelnou lámavostí klínového řemene a rozumným výkonem. Pro zajímavost podotýkám, že řemenice původního dynama má průměr 100 mm.

alternatory8Po provedení samotné instalace alternátoru bylo ještě třeba upravit kabeláž. Na alternátor nemůže být zapojena kontrolka dobíjení, která je umístěná na palubní desce. Kontrolku rozsvěcovalo relátko, které jsme demontovali společně s dynamem. Nahradili jsme ji proto voltmetrem s displejem. Ten po otočení klíčku ukazuje napětí na baterce a po nastartování sleduje dobíjecí napětí.

V současné době tedy stejný typ alternátoru používají dvě vétřiesky i náš kompresor, takže v kritické situaci je možná záměna alternátoru ve třech strojích. Samozřejmě po montáži příslušné řemenice. Vše se podařilo dokončit během letošní mise. Malým bonusem bylo také to, že s pomocí dovezeného diodového můstku se nám podařilo opravit i původní originální alternátor Caterpillar z kompresoru. Máme tedy jeden další altík jako náhradní díl k okamžité výměně.

V praxi se řešení osvědčilo. Pouze náhradní klínové řemeny jsme koupili raději o 1 cm delší kvůli snadnějšímu nasazování. Dalším krokem bude dokončení úpravy kabeláže na skříňovce, tak aby měla kostřené mínus stejně jako sklápěčka. To je ale úkolem pro další misi.

alternatory1  alternatory2
alternatory6  alternatory7

aut: Lan, Obid, Roš