1. část dvoudílného seriálu o naší základně na Haiti (po rozkliknutí fotky se zobrazí její popis)

Vývoj našeho zázemí

Od počátku našeho působení na Haiti fungujeme v provizorních prostorách. Vše začalo ve farním areálu v pobřežní vesnici Baie-de-Henne. Jak se náš pracovní rádius zvětšoval, přesunuli jsme stroje do vnitrozemí a několik let využívali pro změnu zahradu základní školy v městečku Bombardopolis. 01 depo v BombardopolisVždy jsme měli k dispozici nějakou místnost pro uskladnění dílů a nejdražšího vybavení. To bylo důležité především v době, kdy skončila práce na Haiti a naše věci bylo třeba uschovat. V období misí se většina vybavení nacházela v terénu. Ovšem naše stroje jsou od počátku haitské anabáze pod širým nebem. V otevřených podmínkách také doposud provádíme veškeré servisní práce.

Zlom přišel v roce 2014, kdy se chýlila ke konci životnost našeho osobního auta a veškeré stroje již vykazovaly značnou únavu. Problémy se završily poruchou motoru vrtací soupravy. Do té doby bylo vše podřízeno tlaku na výstavbu nových zdrojů pitné vody. Na mnoha místech naše vrty vyřešily do té doby neřešitelné problémy se zásobováním vodou. Československé studny jsou například klíčové pro celé vesnice v horách kolem Bombardopolis. Dalším faktorem se stal stále náročnější servis stále většího počtu studní rozprášených po těžko přístupných místech. Museli jsme celou situaci přehodnotit.

02 pojizdna kancelarPřerušili jsme vrtné práce a zaměřili se na udržení více než třiceti studní v provozu. Postupně bylo veškeré vybavení přesunuto zpět do farního areálu v Baie-de-Henne. V šestimetrovém kontejneru vznikla dílna, ve zděné kůlně sklad železa a těžkého nářadí. Koupili jsme nové osobní auto, upřednostnili investice do náhradních dílů a údržby strojů. Jak náročné to bylo, to je třeba vnímat v kontextu země, kde nefungují běžná řešení, vše je těžko dostupné a jakékoliv profesionální služby jsou velmi drahé. Například přeprava prázdného kontejneru z hlavního města do Baie-de-Henne pro zničených cestách nás stála 2000 USD, týden času a nepříjemnou hádku s přepravním gangem. Každý splněný úkol na Haiti provází vlastní dobrodružný příběh.

V současné době jsou všechny naše stroje opět v provozu, vrtací souprava má za sebou generálku. Obnovili jsme vrtací práce (letos přibyly již tři nové studny), ale hlavní důraz klademe na udržitelnost veškerých našich aktivit na Haiti.

Postupně jsme si vytvořili důležité kontakty s vedením obce v 08 parcelaBaie-de-Henne a také s týmem diecézního biskupa v Port-de-Paix. V koordinaci s těmito autoritami jsme získali do užívání rozsáhlý pozemek (cca 1 ha) za vesnicí pro umístění základny. Haiti nemá stabilní katastr a pozemkové vlastnictví je spojeno s velkými riziky. Zvolili jsme proto řešení, které využívá dlouhodobé partnerství s obcí a farností, jejichž vlastnictví pozemků je nezpochybnitelné.


Co nám základna přinese?


Obecně vyjádřeno, naše práce bude efektivnější, udržitelná a budeme moci realizovat nové aktivity, které se budou vzájemně doplňovat.

Vlastní zázemí poskytne ubytování našim pracovníkům, prostory pro uskladnění a servis naší techniky, skladování dílů, nebo zázemí pro místní rozvojové projekty v naší režii i projekty partnerů.

07 vizeVize Praga-Haiti zahrnuje dvě oblasti působení. Za prvé je to pokračování v našem hlavním poslání - výstavbě a údržbě zdrojů pitné vody. Chceme vrtat nové studny, ale také bychom rádi provedli elektrifikaci nejvydatnějších zdrojů, nebo vybudovali dálkový rozvod v místech, kde vrtání nebylo úspěšné. Chtěli bychom například investovat do systematického průzkumu a vyhodnocení nejlepších řešení zajištění vody pro jednotlivé lokality. Máme sice k dispozici hydrogeologické mapy, protokoly o vlastních vrtech a množství informací od našich partnerů i z terénu. Během krátkých misí s přeplněným programem, kde nejde nic vypustit, ovšem není možné se tomu věnovat. Naše činnost by přitom byla mnohem účinnější. Řešením je dlouhodobé působení týmu na základně. V současném zázemí to není možné.

Druhým zaměřením v naší vizi je všestranná podpora obyvatel Baie-de-Henne. Jestliže je náš vodárenský program zacílen na celý severozápadní department Haiti, v tomto případě se jedná o zcela lokální zaměření. Proč? Haiti bývá označováno jako nejchudší země západní polokoule. Nejchudší oblastí Haiti je vyprahlý severozápad. A jednou z nejchudších vesnických aglomerací severozápadu je právě Baie-de-Henne. V této vesnici trvale nepůsobí žádná rozvojová ani humanitární organizace. V Baie-de-Henne jsme začínali s naší činností na Haiti. A pokud chceme v této zemi něco dokázat, sami potřebujeme někam patřit. Mít bezpečné zázemí s komunitou lidí, kteří nás znají, a my známe je. To jsou hlavní důvody.

Co by přesně měla naše lokální podpora obyvatel 11 all workersBaie-de-Henne znamenat? Technickou pomoc, jak z hlediska hledání řešení, organizace práce, tak přímého využívání našich strojů a vybavení při obecních projektech. Plánujeme malá, ale účinná zlepšení veřejného prostoru. Výsadbu stromů na vhodných místech, úpravu okolí studní atd. Obrovská poptávka je v Baie-de-Henne po získávání technických dovedností. Tomu chceme vyjít vstříc např. realizací workshopu pro techniky nadané děti a také zapojením zručných obyvatel do aktivit v areálu. Stavba základny, její režijní provoz a rozvojová činnost bude mít (a ve viditelné míře už také má) vliv na lokální zaměstnanost.

Naším dlouhodobým cílem je předat naše kompetence v co největší míře místním obyvatelům. Dále bychom chtěli s pomocí studentů českých i místních univerzit testovat v terénu nové nápady a hledat řešení na aktuální výzvy a problémy. Zástupci komunit nás žádali např. o radu při využití kaktusů, nebo možnosti drcení soli těžené v rybářských vesnicích).

Pokračování v 2. části.

03 servis pod sirym nebem  04 servis prutrz
05 depo na fare v Baie de Henne  06 dilna v kontejneru

09 parcela plan