Praga-Haiti

Aktuální stav a vize

 • v náročných podmínkách jsme dokončili tři desítky studní, které poskytují vodu tisícům obyvatel Haiti - o naše studny se staráme, provádíme jejich kontrolu a servis
 • stále se potýkáme s podfinancováním naší činnosti, máme know-how, zkušené pracovníky a efektivní plán, budoucnost rozvojové mise Praga-Haiti je ale závislá především na tom, kolik se nám podaří zajistit financí
 • potřebujeme zajistit nové servisní osobní auto, musíme investovat do údržby techniky, pro stabilizaci a efektivitu naší činnosti chceme vytvořit na Haiti vlastní základnu ve vesnici Baie-de-Henne v departmentu Nord-Ouest - toto jsou nutné předpoklady pro pokračování vrtných prací, které jsme dosud prováděli bez vlastního zázemí a v improvizovaných podmínkách
 • plánujeme rozvoj našich aktivit - naši činnost chceme doplnit o technickou výuku a malé projekty zaměřené na výsadbu stromů a drobné zemědělství (na základě velké poptávky obyvatel) 
 Vize pro Praga-Haiti 2016 - 2017

Grafika v dolní části stránky znázorňuje čtyři klíčové kroky pro pokračování a rozvoj naší činnosti na Haiti a ukazuje, kolik máme k dispozici prostředků, resp. v jaké jsme fázi. Více o financování je uvedeno zde.

 • Servisní mise: zahrnuje kontrolu a servis studní, kontrolu a údržbu vozidel a techniky (realizace proběhla v r. 2016)
 • Auto: v roce 2014 jsme museli pro mnohočetné poruchy odstavit náš offroad Santanu, pro jakoukoliv další činnost v terénu na Haiti je nezbytný osobní terénní vůz - z hlediska přepravy i bezpečnosti, plánujeme koupi nového offroadu, v současnosti využíváme k naší práci krátkodobě pronajaté auto (ceny pronájmu jsou na Haiti velmi vysoké)
 • Základna: pro pokračování a rozvoj našich aktivit na Haiti potřebujeme vlastní základnu - chceme ji vybudovat v Baie-de-Henne, nejprve jako provizorní (1. část) a později dlouhodobé a dobře vybavené zázemí pro naše pracovníky - bude poskytovat ubytování, zastřešený prostor pro techniku, sklad a dílnu
 • Vrtání nových studní: pro další vrtařskou misi je nutné zakoupení nového diesel agregátu pro pohon vrtací soupravy a zajištění potřebných financí na realizaci mise
  • plánujeme tři nové projekty, které jsou výjimečné svojí potřebností a náročností - jedná se o vrty pro školu na periferii města Gonaives, zdravotní středisko u města Ganthier a školu ve slumu Canaan u Port-au-Prince
Česká rozvojová mise na Haiti

Naší konečnou vizí je stálá rozvojová mise v Baie-de-Henne, která bude zajišťovat:

 • vrtání a údržbu studní s pitnou vodou
 • opravu nefunkčních studní vyvrtaných organizacemi, které již na Haiti nepůsobí
 • vzdělávání v technických dovednostech
 • vytvoření místního pracovního a servisního týmu
 • všestrannou podporu komunity ve spádové oblasti vesnice Baie-de-Henne
 • technickou pomoc organizacím a misiím působícím v departmentu Nord-Ouest
 • zázemí pro působení profesionálů z dalších oborů (techniků, zdravotníků)