Rozcestník

Zajímavosti

Díky nám a díky vám mohou mít desetitisíce lidí přístup k pitné vodě - ta je klíčem k rozvoji Haiti.
V čem je náš projekt jedinečný?
 • realizujeme náročný infrastrukturní projekt s viditelnými výsledky
 • naše práce je konkrétní, osobní, dlouhodobá a efektivní
 • práce provádíme sami a s vlastní technikou
 • reprezentujeme Českou republiku v tradičním odvětví a jako technicky vyspělou zemi
 • jsme na Haiti zavedenou značkou se širokými kontakty
 • naše země se i díky Praga-Haiti aktivně zapojuje do řešení globálních problémů po boku dalších vyspělých zemí
 • legendární československý nákladní speciál Praga V3S je stále ve službě a je důkazem kvality našich výrobků

Pár zajímavostí o regionu, kde působíme...

 • v departmentu Nord Ouest, kde působíme, přistál na svátek sv. Mikuláše 6. 12. 1492 během své první cesty Kryštof Kolumbus - na tomto místě se nyní nachází městečko Môle Saint-Nicolas
 • na Haiti se nevyskytují žádní smrtelně jedovatí živočichové
 • citadela Laferrière postavená na Haiti v 18. století je největší historickou pevností amerického kontinentu, z jejích 365 děl se ovšem nikdy v boji nestřílelo
 • tradiční zábavou haitských mužů jsou kohoutí zápasy
 • polovina obyvatel praktikuje nebo uznává kult vúdú - směs západoafrické polyteistické spirituality, náboženství karibských indiánů a římského katolicismu
 • u severního pobřeží Haiti se nachází ostrov Tortuga, který byl v 17. století útočištěm pirátů a bukanýrů a je znám také z filmů Černý korzár, nebo Piráti z Karibiku
 • národní sport Haiti je fotbal, na vesnicích se často hraje s PET flaškou, v roce 1974 Haiti poprvé soutěžilo ve Světovém poháru
 • venkovního grilování masa v kouři ze dřeva známé jako barbecue, bylo poprvé viděno Evropany v 15. století na Haiti, název pochází z taínského barabicu
 • mezi katolíky i šamany vúdú je rozšířena ikona polské Madony Čenstochovské známá černou pletí - pozůstatek působení několika tisíc polských legionářů vyslaných na Haiti Napoleonem r. 1802

Jak se dělá studna

Uspět jako vrtař na Haiti je obtížné. Podloží je nepříznivé a zrádné. Kromě technických znalostí a zkušeností vrtmistr potřebuje cit pro stroje i pro to, co se děje pod zemí. Je třeba dobrý odhad při hledání vody a schopnost improvizace a trpělivosti při řešení častých problémů. Naši vrtaři musí vyjít s málem, musí mít výdrž a motivaci dokončit rozdělanou práci. Vše se odehrává v náročném prostředí, v horku, prachu, fyzickém i psychickém vypětí.
Vytipování míst pro vrtání
 • studny vznikají na poptávku, žádostí o jejich zhotovení je velký přetlak
 • musí být přístupné veřejnosti a v jejich blízkosti nesmí být jiný obdobný zdroj, případně se musí jednat o studnu pro zdravotnické, nebo sociální zařízení (škola, sirotčinec, zdravotní středisko) - chceme pomáhat těm nejpotřebnějším
Vyhodnocení nových lokalit
 • provedeme kontrolu lokality na místě, posuzujeme její potřebnost, ověřujeme, zda se nejdená o soukromý pozemek
 • odhadujeme přítomnost vody, zvažujeme náročnost prací, možnosti přístupu techniky a rizika při vrtání - hodnotíme reliéf, terén a horninu
 • na schválené lokalitě vytipujeme několik konkrétních míst blízko sebe, pro více vrtařských pokusů, zaznamenáme GPS souřadnice, po obhlídce zapracujeme lokalitu do pracovního plánu
Přípravy před zahájením vrtných prací
 • před samotným vrtáním na Pragu V3S naložíme vrtnou soupravu, vrtací tyče, vrtací, zednické a ruční nářadí, sudy s naftou, šestimetrové pažní trubky a zásoby
 • zapřáhneme třítunový kompresor a v doprovodu osobního auta rychlostí 10 - 15km/hod vyrazíme k místu vrtu
Vrtné práce
 • hydraulickou rukou složíme z korby vrtací soupravu a uvedeme ji do pracovní polohy, napojíme kompresor
 • naše souprava využívá rotačně příklepový systém určený do skalnatých podloží
 • první metry jdou pomalu, hornina se sesýpá, často je nutné začít šroubovým vrtákem
 • do třímetrové hloubky usadíme ocelovou trubku, která brání padání štěrku a kamení do vrtu
 • šroubový vrták vyměníme za pětipalcové pneumatické kladivo zakončené tvrzenou korunkou a pokračujeme v ražení
 • celá tzv. vrtná kolona se otáčí, kladivo je s vrtačkou spojeno vrtacími tyčemi, které se postupně přidávají
 • dieselagregát soupravy zajišťuje svislý posun lafety a rotaci vrtného kladiva, kompresor umožňuje příklep kladiva a vytlačování drti dutinou vrtacích tyčí na povrch
 • poměr úspěšných vrtů k celkovému počtu je přibližně 1:3 - v dutinách hrozí zavalení a ztráta kladiva, pokud jsou komplikace velké, je lepší vrt ukončit a přesunout se na jiné místo
 • dalším rizikem je suchý nebo málo vydatný vrt, pramen také může být slaný, nebo znečištěný minerály, příčinou přerušení vrtných prací bývají také poruchy naší techniky
 • k dispozici máme našeho stálého haitského technika, u každého vrtu navíc najímáme dva nebo více placených pracovníků, místní lidé se podílejí na různé manuální pomoci (např. úprava přístupu ke studnám)
Vystrojení vrtu a příprava na osazení pumpou
 • pokud narazíme na vodu, vrt pročistíme, vytáhneme nářadí a zapažíme plastovými trubkami
 • zapažený vrt obsypeme štěrkem, přibližně v metrové hloubce vytvoříme nepropustnou vrstvu a přisypeme ji zeminou
 • sestavíme šalování a do něj namícháme beton a usadíme patku pumpy, po vyschnutí betonu namontujeme pumpu
Kontrola, servis
 • hotovou studnu předáváme komunitě za přítomnosti kazika (starosty), zástupce rozvojové organizace nebo místního kněze či pastora, vysvětlíme zásady správného používání
 • s každou další misí provádíme kontrolu studní, většinou se jedná o mechanické opotřebení nejvíce namáhaných dílů - k našim studním denně přicházejí tisíce lidí

Finance a hospodaření

Celkové náklady na naši pomoc Haiti dosáhly od roku 2008 výše 15 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také materiální dary a finance proúčtované přes naše partnery.
Popis našich výdajů na rozvojovou činnost

Náklady spojené se základním fungováním projektu

 • údržba provozuschopné techniky na Haiti - jedná se o největší položku, která je klíčem k plnění našeho cíle (nákup dílů, vybavení a zařízení, jejich přeprava, servisní práce)
 • pro udržení dlouhodobé mise potřebujeme stálou základnu, část materiálu a vybavení pro její stavbu již máme na Haiti
 • provozní náklady v ČR (náš minitým, kancelář, propagace)

Realizace zahraniční mise

 • zahrnuje osobní náklady vrtařů a techniků, ubytování, stravu, letenky, pohonné hmoty pro přepravu a další náklady
 • přímé náklady na studny - palivo pro vrtací stroje, trubky na pažení vrtů, vodní pumpy, stavební materiál
 • rozpočet tříměsíční a tříčlenné vrtařské mise, pokud jsou stroje v pořádku, je cca 600 000 až 900 000 Kč podle počtu provedených vrtů a dokončených studní, případně dalších nákladů (servis stávajících studní, obnova čerpadel)
Naše hospodaření

Aktuální stav a vize


V roce 2023 je bezpečnostní situace na Haiti stále kritická. Naše poslední servisní mise (údržba studní) proběhla v roce 2022. Snažíme se o maximální pomoc místním lidem prostřednictvím našeho místního týmu a našich partnerů na Haiti. Další mise je plánována na přelom roku 2023/2024. Sledujte naše aktuality z Haiti.
Česká rozvojová mise na Haiti

Naší konečnou vizí je stálá rozvojová mise v Baie-de-Henne, která bude zajišťovat:

 • provoz rozvojové základny ve vesnici Baie-de-Henne
 • vrtání a údržbu studní s pitnou vodou
 • vzdělávání v technických dovednostech
 • vytvoření místního pracovního a servisního týmu
 • všestrannou podporu komunity ve spádové oblasti vesnice Baie-de-Henne
 • technickou pomoc organizacím a misiím působícím v departmentu Nord-Ouest
 • zázemí pro působení profesionálů z dalších oborů (techniků, zdravotníků)

Zapojte se

 • Zde uvádíme jednotlivé možnosti, jak se do projektu můžete zapojit
 • DĚKUJEME všem, kteří projekt podporujete jakoukoli formou! Vážíme si Vaší důvěry!
POMOZTE NÁM FINANČNÍM DAREM

darZašlete váš dar na účet veřejné sbírky registrované u Krajského úřadu Pardubického kraje.
V rubrice DARUJTE jsou uvedeny platební údaje a online brány pro platbu kartou, nebo zrychleným převodem.
Potřebujete-li potvrzení o daru, prosíme, přejděte sem

Číslo sbírkového účtu je: 2900234848/2010
 
Firmám a organizacím nabízíme různé možnosti prezentace (zveřejnění loga, články, fotografie, přednášky, atd.). Rádi s vámi uzavřeme smlouvu o daru. Kontaktujte nás.

STAŇTE SE ČLENEM KLUBU PŘÁTEL PRAGA-HAITI

klubPřihlašte se do Klubu přátel Praga-Haiti a darujte každý měsíc částku 84 Kč (tj. 1000 Kč/rok), nebo více. Vaše pravidelná podpora nám dává jistotu, že můžeme ve společném díle pokračovat. Členům Klubu přátel zasíláme newsletter a každý rok malý, avšak exkluzívní dárek.
 
Informace o Klubu přátel a mapu členů si můžete prohlédnut zde.

ODEŠLETE DÁRCOVSKOU SMS (DMS)

dmsPošlete dárcovskou SMS na číslo 87777 v hodnotě:
30 Kč s textem DMS PRAGAHAITI 30, projekt Praga-Haiti obdrží 29 Kč,
60 Kč s etxtem DMS PRAGAHAITI 60projekt Praga-Haiti obdrží 59 Kč,
90 Kč s textem DMS PRAGAHAITI 90projekt Praga-Haiti obdrží 89 Kč.

Pro podporu projektu po celý rok pošlete dárcovskou SMS na číslo 87 777 v hodnotě:
30 Kč s textem DMS TRV PRAGAHAITI 30,
60 Kč s textem DMS TRV PRAGAHAITI 60,
90 Kč s textem DMS TRV PRAGAHAITI 90.
DMS se bude z vašeho telefonu automaticky odesílat každý měsíc. Službu můžete bezplatně zrušit odesláním sms ve tvaru STOP PRAGAHAITI na číslo 87 777.
dms

Pokud se vám nepodaří odeslat DMS z vašeho telefonu, prosíme, kontaktujte vašeho operátora. Je možné, že nemáte nastavené zasílání tzv. prémiových zpráv.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Zde je k dispozici aktuální stav zaslaných DMS

ZAPOJTE SE DO SPOLUPRÁCE


zapojteDejte nám lajk na Facebooku. Sdílejte naše články a fotografie. Sledujte a sdílejte naše videa na Youtube.

Pomozte nám zorganizovat výstavu ve veřejných prostorách, které znáte, nebo nám doporučte tip. Upozorněte nás na potenciální sponzory a možnosti propagace.

Pokud cítíte, že máte schopnosti, čas a vůli zapojit se do našich aktivit, kontaktujte nás s vaší představou. Pošlete nám nápady na zlepšení naší práce, naší prezentace na webu a Facebooku. Nebo nám prostě jen napište, že o nás víte a líbí se vám, co děláme.

POMOZTE NÁM VĚCNÝM DAREM


pomoztePlánujeme odeslat na Haiti další kontejner s vybavením pro mise. Na našich stránkách zveřejníme seznam nových i opotřebovaných věcí, nářadí, materiálu a dílů pro stroje, které můžete darovat.


PODPOŘTE DOBRÉ DÍLO MODLITBOU


modlitbaPro naši pomoc na Haiti je důležitá modlitba. Úspěch naší práce je závislý na dobré vůli mnoha lidí, mise jsou ovlivňovány nepředvídatelnými faktory, skýtají bezpečnostní a zdravotní rizika. Na Haiti většinou nefungují jednoduchá a standardní řešení. Kromě profesionálního přístupu je proto třeba ve věcech hledat smysl, mít trpělivost, sílu a víru. Děkujeme za každou Vaši přímluvu.
 
 

Kde působíme

Haiti
 • působíme na Haiti, v jedné z nejchudších zemí světa, která se nachází tisíc kilometrů jihovýchodně od Floridy a sto kilometrů východně od Kuby, na ostrově Hispaniola, o který se dělí s Dominikánskou republikou
 • Haiti je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutou a přelidněnou zemí závislou na rozvojové pomoci, přes 95% obyvatel tvoří černoši, potomci afrických otroků
 • naše činnost je zaměřena především na department Nord Ouest (Severozápad), který patří mezi nejzaostalejší části Haiti - je to suchá, místy polopouštní oblast s téměř úplným odlesněním, nejsou zde zpevněné cesty, mosty, elektrické připojení, ani dostatečná sociální infrastruktura
Kde se nachází naše studny
 • zde si můžete prohlédnut mapu Haiti s vyznačením našich studní
 • studny budujeme tam, kde je velká spotřeba vody (například u škol, zdravotních středisek, v centrech vesnic), nebo není žádný zdroj (horské a rybářské osady), nebo tam, kde jsou dostupné povrchové zdroje závadné
Důležitá místa
 • v současnosti využíváme jako depo pro naše stroje část školního areálu ve vnitrozemské vesnici Bombardopolis, v jejímž okolí se nachází nejvíce našich studní
 • plánujeme výstavbu základny v rybářské vesnici Baie-de-Henne, kde vznikly naše první studny
 • několik studní jsme vybudovali pro zdravotní a sociální projekty italských misionářů v horských vesnicích Mare Rouge a Ti Riviere
 • správním střediskem departmentu Nord Ouest je přístavní město Port-de-Paix, sídlí zde náš místní partner - Diecézní charita
 • administrativní a celní záležitosti řešíme v hlavním městě Port-au-Prince
 • oblast, kde působíme si můžete prohlédnout na naší tematické mapě departmentu Nord-Ouest

Naše výsledky

 • v těžko přístupném terénu departmentu Nord-Ouest jsme zprovoznili třicet studní - jejich aktuální počet a stav je uveden v přehledu studní
 • naše studny udržujeme v provozu, provádíme jejich kontrolu a servis
 • na Haiti jsme přepravili specializovanou techniku, zrealizovali jsme 15 technických misí a vyslali 59 specialistů, kteří na misích pracovali přes 3000 operačních dní
 • v průběhu projektu jsme zaměstnali desítky místních lidí
 • celkem jsme provedli téměř 100 vrtů, včetně vrtů neúspěšných - slaných, vápenatých, suchých, ukončených předčasně z důvodu nestabilní horniny a vrtů průzkumných
 • průměrná hloubka našich studní je 42 m, nejhlubší vrt 106 m
 • studny využívá přibližně 25 000 obyvatel Haiti
Historie Praga-Haiti:

Proč to děláme

 • Haiti je zemí s významnou ekonomickou migrací - pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit
 • zpřístupňujeme lidem pitnou vodu - její nedostatek je pro Haiti klíčovým problémem, který blokuje řešení dalších navazujících problémů - pomoc v této oblasti je velmi efektivní
 • rozvojová pomoc dává lidem šanci změnit svůj osud
 • na Haiti pracujeme způsobem, o němž jsme přesvědčeni, že má smysl: známe místní prostředí a jeho obyvatele, zaměřujeme se na jednu hlavní věc
 • baví nás to, bez nadšení a zapření by nebylo možné tuto činnost realizovat
Co dokáže změnit studna s pitnou vodou?
 • lidé mohou využívat k pití a vaření dostupnou a nezávadnou vodu
 • obyvatelé vesnic, kde působíme, mohou věnovat více času svému rozvoji, práci, podnikání a vzdělávání - nemusí denně chodit pro vodu do vzdálenosti několika kilometrů
  • obstarání vody je především úkolem žen a dětí, v členitém terénu departmentu Nord-Ouest trvá běžná cesta pro vodu několik hodin, nošení těžkých barelů s vodou poškozuje páteř
 • čistá voda ze studny je základní zdravotní prevencí - na Haiti jsou rozšířena břišní parazitická onemocnění a infekce, pro nás je samozřejmostí umýt si ruce, velké množství vodních zdrojů na Haiti je kontaminovaných, je zde stálé riziko epidemií (jako např. cholery v roce 2011)
Proč si na Haiti studny nevykopají sami?
 • na Haiti je nepříznivé geologické složení - ručně vykopat studnu je ve většině případů nemožné
  • voda se často nachází ve velkých hloubkách, vrstvy jsou narušené zlomy, vodu je těžké najít
  • až několik kilometrů od pobřeží může být voda slaná, výhodou je průzkumný vrt
  • studny v hornatých oblastech se většinou razí do skály, efektivně je lze hloubit pouze za pomoci vrtné soupravy
  • v místech, kde je to proveditelné, již většinou kopané studny jsou
 • pro většinu osad a komunit je finančně i technicky nemožné provést tak náročné dílo, ze strany špatně fungujícího státu v tomto ohledu nemohou čekat pomoc 
 • místní obyvatelé mají malé zkušenosti s organizovanou prací a nemají technické dovednosti ani stroje k vyvrtání studny
 • v oblasti hlavního města jsou k dispozici vrtné soupravy komerčních firem, cena za jejich vrt je ovšem astronomická a těžko přístupné venkovské oblasti jsou mimo jejich zájem

Co děláme

 • s využitím vrtné soupravy budujeme na Haiti studny s pitnou vodou a provádíme jejich servis
 • naše studny jsou určeny místním komunitám (osadám, vesnicím) v nejchudších oblastech a organizacím provozujícím sociální a vzdělávací činnost (sirotčince, školy, zdravotní střediska)
 • připravujeme vybudování základny pro rozvojovou činnost v rybářské vesnici Baie-de-Henne, která umožní servis strojů a realizaci aktivit zaměřených na technické vzdělávání a výsadbu stromů
 • náš projekt je malý, ale konkrétní, dlouhodobý a má viditelné výsledky
 • specializujeme se na rozvojovou pomoc, na Haiti působíme od roku 2009
          "Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit."
Co děláme na Haiti:
 • na Haiti vysíláme tří až čtyřčlenné vrtařské týmy, doplňované místními pracovníky
 • provádíme vrtné práce, především v odlehlém departmentu Nord-Ouest (Severozápad), nové studny osazujeme pumpami
 • prověřujeme nové lokality - hledáme vodu
 • provádíme kontrolu, čištění studní a opravy pump
 • udržujeme v provozuschopném stavu techniku, která je vystavena velkému zatížení po stránce výkonu i vlivu prostředí
 • zaměstnáváme místní pracovníky, učíme je technickým dovednostem
 • pro partnery (pracovníky jiných neziskových organizací, misionáře, místní komunity) provádíme náročné manipulační práce (např. přemístění kontejnerů) a servis technických zařízení (např. opravy elektrocentrál)
 • podporujeme několik škol a sirotčinců (školní pomůcky, knihy, hračky)
Co děláme v České republice: