Naše výsledky

 • v těžko přístupném terénu departmentu Nord-Ouest jsme zprovoznili třicet studní - jejich aktuální počet a stav je uveden v přehledu studní
 • naše studny udržujeme v provozu, provádíme jejich kontrolu a servis
 • na Haiti jsme přepravili specializovanou techniku, zrealizovali jsme deset technických misí a vyslali téměř 40 specialistů
 • celkem jsme provedli téměř 100 vrtů, včetně vrtů neúspěšných - slaných, vápenatých, suchých, ukončených předčasně z důvodu nestabilní horniny a vrtů průzkumných
 • průměrná hloubka našich studní je 42 m, nejhlubší vrt 106 m
 • studny využívá přibližně 25 000 obyvatel Haiti
Historie Praga-Haiti:
 • 2008: připravujeme první misi na Haiti a nákladní auto pro misii ve vesnici Baie-de-Henne, kde již několik let působí český misionář Roman Musil
 • 2009: vysíláme na Haiti první misi, odesíláme na Haiti nákladní auto Praga V3S skříň
 • 2010: vysíláme druhou misi, shodou okolností pouze několik dní po ničivém zemětřesení, odesíláme na Haiti stroje a vybavení pro vrtání studní
 • 2011: na počátku roku realizujeme první vrty, uvádíme do provozu šest studní v odlehlém departmentu Nord-Ouest
 • 2016: do současnosti bylo zrealizováno deset technických misí, jejichž náplní bylo vrtání nových studní a údržba stávajících studní v provozu
  • sháníme prostředky na pokračování naší činnosti - připravujeme další technickou misi a čeká nás velká investice - potřebujeme zakoupit nové osobní auto a nový dieselagregát pro vrtací soupravu, chceme začít budoavt vlastní základnu