Články o Praga-Haiti

Na tomto místě zveřejňujeme rozsáhlejší informace o projektu, zpracováváme témata, příběhy, rozhovory a další autorské texty. Krátké aktuality zveřejňujeme v rubrice Novinky. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Projekt Praga-Haiti se bez pomoci a práce místních lidí v Baie-de-Henne prakticky neobejde. Jaké jsou jejich reakce a postřehy?

"Díky projektu Praga-Haiti máte opravenou studnu. Co na to říkáte?", zeptali jsme se při poslední misi v malé anketě několika místních obyvatel.

Při poslední misi na Haiti jsme navštívili také rybářskou vesničku La Pierre. Nádherná písečná pláž s azurovým mořem zde přechází do polopouštní krajiny s vyprahlou hlínou. Mezi trnitými keři jsou roztroušené hliněné chatrče se střechami z palmových listů a pár větších domků s plechovou krytinou. Pouze v mělkém údolí, které prochází středem osady, jsou vzrostlé stromy, palmy a hustší vegetace. My jsme ale na okraji, kde buš pomalu přechází v poušť a kde je umístěna studna Šárka.

Studny zprovozněné pracovníky Praga-Haiti využívá přibližně třicet tisíc haitských obyvatel. Hovořili jsme s nimi na kontrolách zdrojů pitné vody.

Deset vybraných podniků v Olomouci se v červenci zapojilo do akce "Na zdraví Haiti". V horkých letních dnech si mohli hosté  restaurací a kaváren v Hanácké metropoli přiťuknout kohoutkovou vodou a přispět libovolnou částkou na podporu projektů přímé humanitární péče Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti. Dohromady se vybralo zhruba 12 000 Kč a částka ještě není konečná. 
Rozvojová činnost, stavba studní, kterou provádíme na Haiti, potřebuje k úspěchu souhru několika náročných faktorů. Není možné vzít batoh, spacák a vyrazit na Haiti. Tak vrtat studny nejde. K tomu je třeba mít vyvážený a schopný vrtařský tým, dobrý plán a řízení, finanční zázemí a především vhodný a fungující strojový park. Dalšími důležitými podmínkami jsou zkušenosti, nadšení, víra v úspěch, dostatek energie, podpora blízkých a dovednosti pracovníků. Pokud něco z toho pokulhává, jde to těžko, ale dá se to dohnat jinde. Onemocní-li stroje, je zle.

Po skončení letošní vrtařské mise se počet našich studní zastavil na symbolickém čísle 33. Zároveň vyvstalo několik důležitých otázek týkajících se dalšího směřování projektu Praga-Haiti, které bude záviset na možnostech jeho financování.

Letošní mise se uskutečnila od 19. května do 5. září 2014. Přečtěte si zprávu, kde popisujeme průběh prací, hlavní problémy, nové zkušenosti a výsledky.

Projekt Praga-Haiti vysílá v červnu na Haiti lodí kontejner s nákladem pro naši rozvojovou činnost na Haiti. V zásilce chceme poslat i hračky pro děti ze severozápadu ostrova. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku s názvem 200 MÍČŮ PRO HAITI. Budeme rádi, když se k ní připojíte i vy!

V Jablonném nad Orlicí se ve středu 16. dubna uskutečnila první pracovní schůzka nového vrtařského týmu, který se chystá na jarní misi na Haiti. V rámci teambuildingu se noví vrtaři seznamovali především s obsahem práce, která je na Haiti čeká. Nechybělo také představení pracovních i životních podmínek na Haiti, i seznámení s technikou, kterou na Haiti využíváme.