Benediktinští misionáři svaté Otilie z Německa poslali benediktinskému klášteru v Morne Saint Benoit, který leží asi 70 km od hlavního města, 20.000 euro ze svého Fondu pro pomoc v nouzi, aby mohli i nadále ubytovávat a živit lidi bez domova, přicházející z Port-au-Prince.
Fond byl založen v roce 1987 za velkých záplav v Tanzánii. Byl použit také během tsunami v jihovýchodní Asii.

Zdroj: http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/haiti-benediktinsky-klaster-otevren-pro-lidi-bez-domova/3579.


Zemětřesení na Haiti není Božím trestem

Biskup Guy Poulard z Les Cayes vydal prohlášení, podle něhož katastrofické zemětřesení není Božím trestem. Poukázal na ujištění o Boží lásce v Písmu a prohlásil: "Naše zoufalá situace není výsledkem Boží kletby". ... "Věda nám ukazuje, že příroda má své vlastní zákony, jež lidská inteligence nedokáže překonat."

Biskup chválí úsilí o pomoc. Řekl, že lidé na Haiti potřebují modlitbu: "ne modlitbu, jež by obviňovala Boha, že nás trestá, ne bohoslužbu, jež udržuje strach, ale modlitbu dítěte k otci, modlitbu, jež ukazuje, co máme dělat".

Mezinárodní Charita ohlásila, že její organizace začaly do Port-au-Prince dopravovat přes 100 tun jídla, aby se nasytilo 50.000 lidí v jednom z největších táborů v Petionville klubu.

Zdroj: http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/zemetreseni-na-haiti-neni-bozim-trestem/3583.