Haiti. Na Haiti pokračuje rozsáhlá humanitární pomoc sítě Caritas. Díky aktivním centrům na celém území ostrova, za koordinace 58 tamějších kněží a tisíců dobrovolníků, byla dosud zajištěna pomoc pro 140 tisíc osob.
Počet obětí již překročil 200 tisíc. Haitský biskup mons. Pierre-André Dumas, předseda Haitské charity, tvrdí, že „Haiti je zemí, která prodělala kolaps; zemí velmi slabou, která utrpěla zásah do svého nervového systému, zemí, která ztratila všecko. Haitský lid, který je silný a je si vědom své důstojnosti, cítí se nyní opuštěn, protože se mu sice dostává mezinárodní pomoci, ale je také svědkem soupeření a zištnosti. Mons. Pierre Dumas mluví o pomoci otevřeně: tváří v tvář mrtvým tělům není čas na polemiky, je třeba hovořit s lidmi, kteří jsou na místě a pochopit, čeho je jim nejvíce zapotřebí. Je třeba inteligentní charity, rychlé a účinné, ale pomoc netřeba militarizovat, je třeba ji humanizovat. K ničemu neslouží spekulace a mluvení, ale je zapotřebí soucitu a sdílení. Vyžaduje to i chvíli meditace. Haitský lid – opakuje několikrát mons. Dumas – není tvořen divochy. Žádá jen pomoc, aby se mohl postavit na nohy.“

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12385.