...začátek dopisu, který mají partneři Arcidiecézní charity Olomouci - americká Charita CRS - umístěný na svém webu. Protože jsou v dopise zajímavé informace a také sumarizace dosavadní pomoci mezinárodního společenství národních Charit, nabízíme vám jej také. (Převzato ze stránek Arcidiecézní charity Olomouc)
Český překlad (převzato z http://www.acho.caritas.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=142&Itemid=162):

Všechny vás moc zdravím,

je pátek odpoledne a právě skončil výdej sardinek a rýže z naší služební kuchyně. Dokonce už k nám dorazila i horká voda, takže si nemusíme zalévat instantní kávu studenou vodou.

Věřím, že u vás je vše v pořádku. Vím, že mnozí z vás sledují pokroky naší práce na Haiti denně, ale nedalo mi to a musela jsem napsat tento dopis, abych zvlášť poděkovala za veškerou podporu, kterou nám zasíláte.

Je to jen přes dva týdny od momentu, kdy zde udeřilo ničivé zemětřesení, ale záchranné akce probíhají nevídaným tempem. Určitě byste byli hrdí na všechny ty, kteří sem přijeli pomáhat ze všech koutů světa. Přivezli s sebou své schopnosti a znalosti, aby s jejich pomocí uprostřed trosek prošlapali cestu obnovy.

Tak třeba Dave Coddington, expert na logistiku, který je schopen sehnat jakýkoliv materiál či zajistit jakýkoliv způsob dopravy jen s pomocí telefonu a síle své osobnosti. Dnes jsem ho zaslechla objednávat stany a lékařské sady, Davova euforie připomínala radost z vítězství jeho domácího týmu, jen s tím rozdílem, že zdejší vítězství znamená pro tisíce lidí jistou noc pod střechou a vyhnutí se případné bolesti.

Anebo Donald Reilly, každý den je na nohou od časného rána do noci, často se vrací z terénu s drobnými poraněními,  které utrží při manipulaci s objemným nákladem. Pod neúprosným sluncem vytrvale řídí distribuci potravinové pomoci a přístřešků pro sta tisíce lidí. I přes náročnost své práce si udržuje stále dobrou náladu. Jeho úkolem je koordinovat tisíce tun jídla, desítky dobrovolníků a zajišťovat bezpečnost všech zainteresovaných.

Například tento týden dokázal Donald zorganizovat distribuci potravin pro téměř 40 000 lidí v táboře Petionville. Před zemětřesením to bývalo golfové hřiště, jedno z nejluxusnějších míst ve městě, dnes provizorní domov pro 50 000 lidí. Bývalé odpaliště slouží k výdeji, na tenisových kurtech jsou připravovány potravinové balíčky a na golfovém parkovišti se dnes tísní vojenská nákladní auta. Americká armáda dohlíží na hladký průběh veškerých akcí a díky Bohu se zatím nic vážného nepřihodilo. Kolega z amerického vládního úřadu pro pomoc při zahraničních katastrofách konstatoval, že tak bezproblémovou distribuci humanitární pomoci ještě nikde nezažil.

Nicméně pořád je těžké radovat se, když je kolem tolik smutných osudů. Potřeby jsou stále obrovské.  I když cesty jsou konečně použitelné a ke stovkám tisíců lidí se dostala nezbytná pomoc, trosky budov a stanové tábory podél cest jsou ve večerním světle smutnou připomínkou toho, že cesta bude ještě dlouhá. Obavy panují především z blížícího se období dešťů, kdy bude třeba zvýšit hygienická opatření a řešit kanalizaci. Mnoho místních se také svěřuje s těžkostí, jak pochovávat své blízké zesnulé a jak uctít jejich památku, když jsou sami v celkové nouzi. Naši haitští kolegové podávají úžasné výkony, a to i přesto, že i oni ztratili své domovy a řadu blízkých.

Zaměstnanci CRS se tento týden vrátili do práce. I jim se dostala potravinová a další pomoc, rovněž mají možnost využít lékařskou a poradenskou službu, v naší provizorní kanceláři jsme pod stanovou plachtou zřídili malou kliniku, kde si každý může promluvit s lékařem či psychologem a ulevit si od bolesti.    

Ztráty se určitým způsobem dotkly každého z nás. Věřím, že toto sdělení vám umožní pocítit radost, protože svou pomocí jste každý přispěli ke zmírnění některé z těchto ztrát.

K datu 4. února se díky celosvětovým charitním partnerům podařilo dosáhnut následujících úspěchů:

  • distribuce potravinové pomoci 264 200 lidem a nepotravinové pomoci 25 000 lidem
  • poskytnutí lékařské pomoci či léčby 4 126 lidem a hygienických balíčků pro 10 000 lidí
  • poskytnutí lékařského materiálu, léčiv, dobrovolného zdravotnického personálu, lékařů, zdravotních sester, jídla vody atd. do nemocnice sv. Františka Saleského
  • vytvoření tří funkčních operačních sálů provádějících průměrně 12 chirurgických zákroků denně, laboratoře, rentgenu a krevní banky v nemocnici sv. Františka Saleského
  • znovuobnovení zdravotní péče ve dvanácti hustě osídlených oblastech Port-au-Prince a Leogane
  • spuštění osvětové zdravotnické kampaně prostřednictvím megafonu a rádia
  • instalace čtyř zásobníků vody a čistících jednotek v různých oblastech města, dále přivedení vody a kanalizace do dalších 14 oblastí
  • návrh latríny pro nemocnici sv. Františka Saleského a zahájení strategie pro odpady, sprchy a kanalizaci v táborech a dočasných ubytovacích prostorách
  • vytvoření manuálu pro používání odpadních a hygienických setů
  • vytvoření zásad a manuálu pro sestavy nouzového ubytování a přechodného ubytování, technické standardy na zhodnocení obyvatelnosti budov a zásady úklidu sutin a trosek a zásady tzv. "cash-for-work" (práce za práci) aktivit