Fidcon o.s. pokračuje v projektu Praga - Haiti a v jeho další fázi vyšle do české misie na Haiti druhou „Pragovku“ a soupravu na vrtání studní. Na podporu tohoto úsilí bude spuštěna 11.11.2009 dražba fotografií z misie s názvem Aukce pro Haiti.
„Ještě stále žijí na zemi lidé, kteří si neumí představit, co je to vodovod, ještě stále žijí lidé, kterým nezbývá nic jiného, než každý den pro kbelík vody urazit pěšky několikakilometrovou vzdálenost.“ To jsou slova Renaty Novákové, která půl roku pracovala v haitské misii.

Po úspěšném odeslání moderně vybavené skříňové „vétřiesky“, zaučení místního řidiče a osobních jednáních s misionářem P. Romanem Musilem pokračuje projekt Praga – Haiti vysláním druhého auta a soupravy na vrtání studní. Tentokrát půjde o valník, který bude vrtací soupravu přepravovat v těžko prostupném terénu. Zároveň bude další „vétřieska“ sloužit k přepravě stavebního materiálu v misii. Tato fáze projektu, pracovně nazvaná „Voda pro Haiti“, má vysoké ambice a pro místní obyvatele je velkým požehnáním. Nedostatek pitné vody je jedním z klíčových problémů haitských obyvatel. Náklady na realizaci druhé části projektu Praga - Haiti jsou 1,6mil Kč.

V současné době připravují realizátoři ojedinělý způsob, jak mohou lidé z České republiky pomoci Haiťanům a přitom získat, kromě dobrého pocitu, hezký doplněk do svého bytu. Dne 11.11. 2009 (na svátek sv. Martina)bude spuštěna internetová aukce, ve které se budou dražit fotografie z haitské přírody a ze života haitských obyvatel. Veškeré informace jsou k nalezení na www.aukceprohaiti.cz.

Celý projekt Praga – Haiti je financován z darů. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/100, var. symbol 77777. Adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6/505, Olomouc, 779 00. Děkujeme všem laskavým dárcům.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.praga-haiti.cz.