Kvůli jedné z největších přírodních katastrof vyráží na Haiti v současných dnech stovky humanitárních pracovníků. Do Baie de Henne na severozápadě Haiti odlétá 18. ledna také Filip Hlásný, technik projektu Praga-Haiti. Cílem mise je opravit „Pragovku“ po závažné poruše, k níž došlo krátce před zemětřesením. S ohledem na současnou situaci je F. Hlásný jediný, kdo může pomoci „Vétřiesku“ zprovoznit. „V3eska“ nebo „Pragovka“ – to jsou vžité názvy legendárních českých automobilů, na které má vzpomínky několik generací mužů, kteří u nás prošli základní vojenskou službou. V rámci rozvojového projektu Praga – Haiti již více než půlrok pomáhá Pragovka v misii Baie de Henne českému knězi Romanu Musilovi. Pater Musil zaslal na počátku ledna zprávu:  „Vejtřaska má problém s motorem a ne a ne ji zprovoznit.“ Opravit motor se pokoušeli lidé na misii podle instrukcí přes internet i mobilní telefon, ale neúspěšně. Filip tedy vyráží do misie vybaven zkoušečkou vstřikovačů, novým čerpadlem motoru a dalším nezbytným vybavením nutným k zajištění opravy.
 
„V současné situaci Pragovku opravdu potřebujeme, ale bohužel tady na Haiti není nikdo, kdo by jí byl schopen zprovoznit,“ informuje otec Musil. V červenci, když byl Filip H. na Haiti poprvé, naučil místního technika provádět základní údržbu a drobné opravy. Nyní bude mít více než tři týdny na to, aby jej detailně seznámil s dalšími opravami. „Cílem je, aby Roman měl na Haiti svého schopného člověka, který Pragovku bude udržovat a v případě nutnosti ji i opraví,“ doplňuje koordinátor projektu Václav Vacek z občanského sdružení Fidcon.

Projekt, který realizují občanské sdružení Fidcon a Arcidiecézní charita Olomouc, vstupuje do své druhé etapy, pracovně pojmenované „Voda pro Haiti“. Jde o převoz druhého automobilu Praga V3S s nástavbou „valník“ a speciálně upravenou vrtnou soupravou na vyvrtání a vystrojení 20 studní s pitnou vodou. Obě auta budou dále sloužit jako univerzální pomocníci v těžkých podmínkách misie na Haiti. 

Celý projekt je financován z darů. Pro jeho úspěšné dokončení je nutné zajistit ještě 2,3mil Kč. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/0100, var. symbol 77777. Děkujeme všem laskavým dárcům.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.praga-haiti.cz