Náš místní tým na Haiti

Během našeho působení na Haiti jsme zaměstnali a vyzkoušeli desítky místních pracovníků pro různé pozice a úkoly. Kromě požadované odbornosti jsou pro nás ze všech potřebných vlastností a schopností nejdůležitější odpovědnost a spolehlivost. Bez známých a partnerů, kterým je možné věřit, nemůžeme na Haiti efektivně pracovat. Vybudování fungujících vztahů zabere čas a vyžaduje to zkoušení a trpělivost.

Praga Haiti team5Během podzimní mise 2018 jsme ustálili tříčlenný místní tým, jehož členy jsou Jean, Ocerve a Isaac.

Pokud jsme právě na Haiti, fungují jako součást širšího týmu. Zpravidla vznikají pracovní tandemy, nebo skupiny, kde je jeden místní a jeden Evropan. Pokud právě neprobíhá mise českých a slovenských techniků, pracují na samostatných úkolech. Mimo období technických misí se pro všechny jedná o práci na malý úvazek. Pro Haiťany je ale i malý příjem vítaný, zvláště pokud je dlouhodobý. Spojení udržujeme především prostřednictvím bezplatného volání a psaní zpráv přes internet.

Jean pro nás pracuje již sedm let, Ocerve a Isaac druhý rok. Hlavním úkolem místního týmu v době naší nepřítomnosti, je kontrola a údržba studní, které mají hloubku do 25 metrů. Na hlubší vrty je již potřeba těžká technika, tedy naše Praga V3S s hydraulickou rukou. Dále naši kolegové zajišťují různorodou podporu činnosti Praga-Haiti.

Ocerve Charles

Čtyřicátník Ocerve je koordinátorem servisu studní. Jeho hlavníPraga Haiti team1 předností je řízení lidí a zkušenosti s účetnictvím. Během misí kontroluje práce na pozemku základny, vede evidenci stavu studní, koordinaci jejich servisu a působí jako terénní tlumočník. Kromě rodné kreolštiny mluví francouzsky a anglicky.

Pochází z hlavního města Port-au-Prince, kde také bydlí s manželkou a dětmi. Má zkušenosti s řízením projektů pro kanadské a americké organizace.

Isaac Etienne

Isaac má obchodní a právnické vysokoškolské vzdělání. Praga Haiti team2Tomu odpovídá také jeho zaměření. Je tlumočníkem jednání ze zástupci z jiných organizací, zajišťuje komunikaci s úřady. Řeší samostatné úkoly související s administrativou a legislativou, pomáhá s propagací Praga-Haiti.

Ještě ani ne třicátník Isaac pochází z centrální části Haiti. Nyní žije s rodinou v Port-au-Prince, kde pracuje jako učitel angličtiny na základní škole. Má také na starosti vedení malé školy v rodném městě, kterou založil s kamarády. I přes tyto závazky je velmi flexibilní při řešení naší agendy. Mluví kreolsky, francouzsky a anglicky.

Jean Bezny Applyrs

Jean je technikem, který je účastníkem našich misí téměř od Praga Haiti team3samého počátku. Je manuálně velmi zručný. Ve farním areálu v Baie-de-Henne využívá malou dílnu s nářadím a náhradními díly. K dispozici má služební motocykl, se kterým provádí opravy studní. Během misí působí jako technik vrtařského týmu. Mluví pouze kreolsky a komunikaci s ním zajišťuje Ocerve. Lze se s ním také domluvit směskou českých, anglických a kreolských výrazů.

Jean bydlí s rodinou v Bombardopolis, městečku vzdáleném asi 15 km od našeho zázemí v Baie-de-Henne. Bombardopolis je však centrem oblasti, ve které jsou rozmístěny naše studny.