Kompletní přehled úkolů, činností a výsledků podzimní mise projektu Praga-Haiti v neděli 22. 12. 2013 zveřejnil realizační tým projektu. Nejdůležitější body Souhrnné zprávy představujeme také v krátké aktualitě, která v závěru samozřejmě odkazuje i na kompletní dokument na webu www.praga-haiti.cz. V úvodu jsme nejprve nastínili okolnosti, které letošní podzimní misi doprovázely, personální složení týmu, úkoly, které měli jednotliví členové na starosti, i čas, který na Haiti strávili:

Úvod:
Letošní podzimní mise se uskutečnila od 9. září do 12. prosince 2013. V polovině října se do České republiky musel nečekaně vrátit náš vrtmistr Patrik Kutaj, za kterého se nám bohužel nepodařilo najít vhodného náhradníka.  Především z tohoto důvodu má poslední mise na kontě pouze dvě funkční studnyAmálku a Manušku.
 
V misi jsme se rozhodli pokračovat. Proběhlo ještě několik pokusů o vrtání na snadnějších lokalitách, ale od této snahy jsme později upustili. Vrtání v haitském podloží vyžaduje profesionální zkušenosti, má-li se minimalizovat riziko poškození drahé techniky. Hlavním důvodem setrvání na Haiti však byly činnosti klíčové pro udržitelnost a další pokračování naší pomoci na Haiti. V tomto ohledu jsme měli velký dluh.  Níže uvádíme přehled hlavních aktivit, na které jsme se v druhé půli mise zaměřili. Další informace a výstupy vám budeme postupně přinášet formou článků na našem webu.
 
Personálně byla mise obsazena v tomto složení: Jan Komínek (logistik, 3 měsíce), Miroslav Farkas (automechanik, 3 měsíce), Patrik Kutaj (vrtmistr, 1 měsíc), Kristýna Lungová (2 měsíce ve vlastní režii jako zástupce Katedry rozvojových studií PřF Univerzity Palackého Olomouc, 1 měsíc za PGH jako tlumočnice, spolupráce s MINUSTAH), Ivo Roškanin (1 měsíc, supervize projektu).
 
V další části zprávy pak popisujeme hlavní úkoly, kterými se naši vrtaři během podzimní mise zabývali:
 
► Vrtařské práce
► Kontrola a údržba studní
► Servis a oprava našich strojů a techniky
► Další terénní a podpůrné práce
► Nová místa pro studny
► Drobná pomoc lidem v okolí
 
V rámci jednotlivých kapitol jsme krátce představili rozsah práce, kterou náš tým během čtvrt roku na Haiti provedl a také výsledky, kterých dosáhl.
 
Kompletní souhrnnou zprávu o misi Podzim 2013 si můžete v plném znění přečíst zde.