Farnost v Třešti na Vysočině uspořádala během vánočních svátků Živý Betlém, v jehož rámci bylo možné přispět na výstavbu nových studní na Haiti. Celková částka 17 tisíc, která se vybrala, bude použita v rámci jarní mise našich vrtařů na Haiti. Chceme poděkovat všem, kteří Živý Betlém zorganizovali, zvláště pak dětem a pedagogům z místní Základní školy a Domu dětí a mládeže, kteří se na zdaru sbírky také podíleli. Děti v rámci vyučování i volnočasových aktivit vyráběly předměty s vánoční tématikou (svícny, dekorace apod.), které se pak během akce prodávaly, a jejich výtěžek směřoval též ve prospěch projektu Praga-Haiti.