Na Haiti již utichly naše vrtařské stroje. Také Pragovka odpočívá v garáži a vrtaři jsou doma u svých rodin. Členové realizačního týmu projektu Praga-Haiti přejí všem, kteří nás v tomto roce podporovali krásné a poklidně prožité svátky vánoční. Děkujeme vám za podporu, protože bez ní bychom v letošním roce nemohli vybudovat 14 studní! Věříme, že i v roce 2013 budeme moci pomáhat lidem na Haiti a měnit jejich osudy k lepšímu...

A jako poděkování i přání do Nového roku můžete shlédnout video, které je určeno všem, kteří se o výstavbu studní na Haiti jakýmkoliv dílem zasloužili.

Krásné Vánoce i celý rok 2013 přeje,

Realizační tým projekt Praga-Haiti