Celkem 84 000 Kč! Tolik peněz putuje na výstavbu studní na Haiti díky podpoře účastníků a organizátorů benefičního plesu v Chocni, tzv. Modrého bálu. Jeho 11. ročníku se zúčastnilo 350 lidí, kteří mezi sebou vybrali 42 000 Kč. Druhou polovinu pak přidala nadace Divoké Husy. Za jejich pomoc a spolupráci upřímně děkujeme!


Modrý bál? Škrabošky i Ultimate ramp show

Letošní Modrý bál se nesl ve znamení noblesy. Škrabošky a dlouhé večerní šaty nebyly výjimkou, o zábavu se starala skvělá kapela Lucky Band. Ples zpestřilo nejen představení projektu Praga-Haiti, ale také ultimate ramp show čtyř profesionálních bikerů. Více informací a také fotogalerii z plesu můžete najít na webových stránkách nebo na Facebooku.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárné organizaci a na průběhu plesu. Jednalo se o sehraný tým mladých lidí, kteří plesu dává svůj volný čas a invenci - a zároveň tito mladí chtějí podpořit i lidi, kteří se nemohou bavit a užívat si tance a hudby, protože žijí v těžkých podmínkách. Děkujeme také všem účastníkům, kteří nás podpořili finančně a v neposlední řadě také nadaci Divoké Husy, jež štědře přispěla 42 000 Kč!