Rozhovor byl uskutečněn v Blatnici pod Svatým Antonínkem v rámci natáčení filmu o projektu.
Jak jste se, otče, k V3Sce dostal a jak to bylo na začátku?

S otcem Romanem Musilem jsme spolužáci. Asi před dvěma lety jsme se setkali s celým ročníkem ze semináře, kde byl také P. Musil přítomen, a tak jsme se samozřejmě zajímali o jeho práci na Haiti. Dověděli jsme se, že potřebuje nákladní auto. Začal jsem se o to sám zajímat, ale zjistili jsme, že V3Ska je vojenský materiál a bude problém takové auto na Haiti přepravit .

Proto jsem to víceméně pustil z hlavy a až teď před Vánoci jsem se dověděl od spolužáka, že otec Roman tam to auto pořád potřebuje, a to velmi naléhavě. Protože na Haiti proběhly nějaké cyklony a jeho farnost je odříznutá od humanitární  pomoci, a jak píše v dopise, hlavně děti tam  trpí hladem. Tolik mě to oslovilo, že jsem společně s farností a okolními farnosti začali hledat, jak pomoc formou nákladního auta na Haiti zrealizovat.

Nejprve jsme sháněli peníze na zakoupení auta. Nakonec se nám podařilo domluvit s jednou firmou, která nám skříňovou V3Sku darovala. Díky daru jsme ušetřili spoustu peněz. Protože V3Ska je sice ideální stroj, ale starší, koupili jsme ještě jednu V3Sku, která se rozebrala  a je naložená v autě jako náhradní díly. Nakoupili jsme i další věci jako elektrosoučásti, nářadí, elektrocentrálu, a další.

Jak bude probíhat konkrétní cesta na Haiti?

Nyní máme auto naloženo. Jsme domluveni s Arcidiecézní charitou Olomouc a s neziskovou organizací Fidcon, že si auto převezmou a zajistí dopravu až na Haiti. Čeká nás tedy cesta k proclení, do Prahy a do Hamburku a z Hamburku lodí na Haiti.

Máte zprávy o situaci na Haiti? Jak to tam vypadá? Komunikujete s Romanem?

S otcem Romanem samozřejmě komunikuji, podařilo se mi několikrát se s ním spojit telefonicky, přestože právě po cyklonech je komunikace obtížnější. Ale je to velice obtížné, protože otec Roman musí, když chce telefonovat, na tzv. "telefonovací horu", což mu trvá pěšky 3 hodiny. Tam najde signál, a pak teprve může telefonovat.  Rozhovor není moc laciný, otec Roman tam má kartu, která se ovšem okamžitě vybije.

Co říkal otec Roman na tento nápad?

Poslal jsem mu mailem fotky, takže ho viděl a měl z V3Sky velikou radost. Říkal, jak je to krásné, že se konečně ledy hnuly a že čeká, až tam auto přijde. Jak on sám říká, auto bude pro farnost požehnáním. Dokáži si představit, že mu tam auto přinese velkou radost a bude výborným pomocníkem.

Jaká je částka, kterou jste vybrali? Jak to probíhalo?

Nejdřív proběhl v naší farnosti adventní koncert, kde jsem zjistil, že lidé jsou projektu velmi nakloněni. Už na prvním koncertě se vybralo asi 60tis! Pak jsme pokračovali dál v okolních farnostech. Během tří dnů bylo na kontě 120tis. Já jsem prezentoval, že potřebujeme získat asi 200tis, abychom měli aspoň základní částku na nákup a odeslání auta. Nic dalšího jsme neplánovali. Dnes máme na kontě přes 900tis. Což je velice slušná částka, a proto bych chtěl i z tohoto místa poděkovat všem, kteří přispěli naturálně a finančně. Potom jsme ještě vyhlásili i hmotnou sbírku, lidé z farnosti nosili oblečení, pokrývky, deky, matrace, postele, prostě vše, co otec Roman potřeboval. Děkujeme mnohokrát.

Myslel jste si někdy, že jako kněz budete na zahradě montovat auto a dávat dohromady V3Sku?

Jako kněz jsem si nikdy nemyslel, že budu montovat auto, ale na druhé straně kněžská služba přináší velice pestrou škálu různých služeb, prací a činností, takže si myslím, že i to k tomu patří.

Na V3Sce jsou různé symboly – jsou tam použity místní znaky. Akci jsme pojali jako Chléb svatého Antonína; jsem tady ve farnosti sv. Antonínka.  Máme zde totiž tradici, že pomáháme tímto způsobem tam, kde je pomoc nejdůležitější. Každý rok se tak podobně od nás dostávají peníze do míst, která jsou opravdu nejpotřebnější. Chléb sv. Anotnína, který kdysi fungoval ve všech farnostech, se dnes uchovává tady na Anotnínku. Máme zde pokladničku, kam lidé přes celý rok mohou dávat nějaké obnosy, třeba právě tehdy, když svatý Antonín pomáhá.

Nemáte strach, že až auto dorazí, všechno se porouchá a projekt padne tím, že auto nebude fungovat?

Domnívám se, že V3Ska je natolik jednoduché auto, že i kdyby se něco pokazilo, všechno se dá mechanicky opravit. Nechci říci doslova stylem kladivo a šroubovák, ale téměř ano. Kdo to zná, ví, že V3Ska je skutečně stroj, který nebyl moc poruchový a určitě jej lze jednoduše opravit. Klidně, když jsme ve spojení mailem, může otec Roman popsat, o jakou závadu se jedná, a zde mechanik může jednoduše odepsat to a to udělejte, že dokonce i sám otec Roman by si auto mohl spravit. Náhradní díly tam mít bude.

Děkujeme za rozhovor.

Redakčně upraveno.