aneb, co vše se již v rámci projektu uskutečnilo
 • na základě komunikace s P. Romanem a Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) jsme vytvořili první podobu projektu Praga-Haiti
 • zpracovali jsme studii proveditelnosti projektu (zjištění reálnosti jednotlivých kroků, nacenění položek, analýza dopadů, efektivity, udržitelnosti, konzultace s misií, možnými partnery a dodavateli, ap.)
 • vytvořili jsme finání podobu projektu
 • registrovali jsme doménu praga-haiti.cz
 • podepsali jsme partnerství v rámci projektu s ACHO
 • P. Zdeňek Stodůlka zakoupil první nákladní auto Praga V3S
 • navázali jsme spolupráci s místní skupinou českého červeného kříže v Milovicích (využití a problematika PV3S v náročných podmínkách)
 • založili jsme projektový účet
 • podali jsme žádost několika velkým nadacím o podporu projektu
 • P. Zdeňek Stodůlka zahájil adventním benefičním koncertem ve své farnosti sbírku „Chléb pro Haiti“
 • zakoupili jsme manuály k PV3S
 • vyřídili jsme státní technickou kontrolu PV3S
 • provedli jsme výběrové řízení na překlad manuálu k PV3S (následně odloženo)
 • provedli jsme výběrové řízení na logistickou přepravní společnost
 • provedli jsme výběrové řízení na grafickou podporu projektu (logo); požadavek sponzorské práce
 • podali jsme žádost nadaci Nejen dětem o webovou prezentaci (vyřízena kladně, nerealizováno)
 • zjišťovali jsme existenci francouzského překladu manuálu k PV3S (firma Praga Hostivař a.s., AVIA Ashok Leyland Motors, s.r.o. , muzeum Praga)
 • informovali jsme politiky a církevní představitele o projektu: podpora Mons. Jana Graubnera a JUDr. Cyrila Svobody
 • vytvořili jsme webovou prezentaci projektu
 • P. Zdeněk Stodůlka nechal kompletně prohlédnout a opravit PV3S
 • dokoupili jsme druhou PV3S na náhradní díly
 • koupili jsme technickou výbavu na misii, která bude odeslána společně s autem
 • domluvili jsme filmové zpracování projektu
 • rozesíláme dopisy s žádostí o sponzorskou podporu
 • Pragovka byla polepena novou grafikou
 • na jižní Moravě proběhla sbírka potřebných věcí pro misii na Haiti
 • Pragovku jsme naložili náhradními díly a humanitární pomocí
 • převezli jsme Pragovku do Prahy
 • vydali jsme první tiskovou zprávu
 • komunikujeme s přepravní společností
 • zajišťujeme proclení auta a nákladu
 • probíhá natáčení filmu, rozhovory, mediální prezentace
 • zjišťujeme všechny možné informace o Haiti a misii
 • provedli jsme výběrové řízení na technika, který poletí do misie v rámci projektu
 • vybíráme druhé auto PV3S – valník
 • s technikem připravujeme misi na Haiti
 • zaplatili jsme přepravu první PV3S