Tento dopis byl zaslán P. Zdeňku Stodůlkovi, faráři v Blatnici.
Zdravím všechny srdečně a přeji vše dobré!

Abych Vám poslal tento e-mail, musel jsem se dostat po čtyřhodinové velice náročné cestě, do krajského města Port-de-Paix a to ještě děkuji Bohu, že tu internet funguje.

Chci Vám napsat, abych Vám trochu přiblížil situaci na Haiti po čtyřech cyklonech, které se tu přehnaly. Baie-de-Henne se nachází na severozápadním cípu Haiti. Poslední dva zmiňované cyklony prakticky zcela ochromily život ve třetím největším městě Haiti, ve kterém jejich důsledkem zahynulo přes 800 lidí, poničily tu většinu cest a prakticky odřízly sever ostrova od plynulého zásobování. Jelikož veškerá humanitární pomoc se logicky soustředila do tohoto města, na odlehlé vesnice se skoro zapomnělo. Naše chudá Zátoka slepic (Baie-de-Henne) je právě jednou z nich.

Důsledkem špatného zásobování, které jsem vám výše popsal, je v naší vesnici i v okolních vesnicích spousta lidí, kteří trpí nedostatkem potravin. Ke mně na faru každodenně přicházejí děti, které si lehnou na beton a brečí hlady. Situace ve škole není o nic lepší - děti mají hlad a důsledkem toho se jen velice těžko učí a únava je nutí ke spánku. Některé nemají ani sílu se do školy dostat.

Chtěl bych Vás tedy úpěnlivě požádat o nákladní automobil, který by byl pro nás opravdovým požehnáním. Mohli bychom nakoupit cca 100 pytlů rýže a utišit tak hlad, který nás tu všechny velice trápí. Já sám nemám srdce na to, abych odmítal děti, které mi brečí na faře s tím, že nemám jídlo čím přivézt. I po tak dlouhém dožadování stále věřím, že snad přece jenom zvítězí lidské srdce.

S pozdravem a v naději, že se v naší nelehké situaci něco zlepší, zdraví.

P. Roman Musil, oblát Panny Marie