I první měsíc roku 2011 byl bohatý na události týkající se projektu Praga-Haiti. Přinášíme vám nyní jejich stručný souhrn.
První lednové dny

Na Štědrý den loňského roku se z Haiti vrátila mise našich vrtařů, aby strávili Vánoční svátky ve svých domovech. Odletěli z Haiti s příslibem, že všechny důležité dokumenty jsou vyřízeny a proclení aut by již nemělo nic stát v cestě. Začátkem nového roku jsme tedy plánovali další misi vrtařů, kteří by naše vozy vyzvedli z přístavu a začali s nimi vrtat na severu ostrova studny.

Odlet Filipa Hlásného

Nakonec však na Haiti odletěl pouze jediný pracovník našeho projektu, Filip Hlásný. Jeho úkolem bylo ve spolupráci s našimi přáteli na Haiti vyzvednout naše auta z přístavu. Poté, co bychom je měli ve svých rukách byli připraveni další dva vrtaři ihned odletět na Haiti a dát se do práce. Filip Hlásný na Haiti odletěl 12. ledna 2011.

Výročí zemětřesení + nový arcibiskup

Na stejný den, 12. ledna, také připadalo první výročí tragického zemětřesení na Haiti, které si podle vyjádření haitské vlády vyžádalo 316 000 obětí. Právě k prvnímu výročí této katastrofy přicestoval na Haiti předseda Papežské rady Cor unum, kardinál Robert Sarah, který sloužil pro Haiťany slavnou mši svatou na prostranství před zbořenou katedrálou. Při ní přečetl věřícím dopis psaný papežem Benediktem XVI. 

Ve stejný den papež Benedikt XVI. Jmenoval ve Vatikánu nového arcibiskupa Haiti. Stal se jím dosavadní biskup v Les Cayes, Guire Poulard. Předchozí arcibiskup, mons. Miot, tragicky zahynul při loňském zemětřesení.

Prodlužování proclení

Po prvních dnech práce Filipa Hlásného na Haiti bylo jasné, že ne vše půjde tak snadno, jak jsme si před jeho odletem představovali. Haitské úřady neuznaly platnost jednoho z důležitých dokumentů, který jsme již měli vyřízený z prosince. Celní správa nám nedokázala dát potřebné informace a situace nebyla zcela přehledná. V těchto dnech bydlel Filip Hlásný v Port-au-Prince v domě P.Rudolfa Balthasara, nástupce P. Romana Musila ve farnosti Baie-de-Henne, odkud vyrážel každý den vyjednávat s místními úřady povolení pro celní správu.

V těchto dnech také uveřejnilo slovenské Ministerstvo vnitra zprávu, ve které sdělovalo, že humanitární pomoc, kterou slovenská vláda poslala po zemětřesení na pomoc Haiti již třičtvrtě roku stojí neproclena v kontejnerech v celní zóně v přístavu. Mohli jsme tak vidět, že nejsme jediní, kdo se snaží na Haiti pomáhat a jsou mu kladeny do cesty mnohé překážky. (Více o osudu slovenské humanitární pomoci si můžete přečíst v tomto článku )

Přílet diktátora Duvaliera

V polovině ledna na Haiti přiletěl bývalý diktátor teté země, Jean-Claude Duvalier, známý jako "Baby Doc". Ten vládl na Haiti 15 let v letech 1971 a 1985. Poté uprchl ze země a skrýval se v exilu ve Francii. Na Haiti mu hrozilo trestní stíhání za zabití tisíců jeho politických odpůrců během jeho vlády a také za to, že převedl obrovské částky peněz z vládních účtů na své osobní. Hned druhý den po svém příletu byl zatčen policejními složkami a nyní je vyšetřován ve vazbě. Při případném odsouzení mu hrozí dlouholetá vězení. (Článek o návratu diktátora Duvaliera )

Putovní sbírka v Brně

Od 18 ledna také pokračuje v Brně putovní sbírka našeho projektu. Každý den odpoledne stojí v centru města mladí dobrovolníci u nákladního vozu Praga V3S s logem projektu Praga-Haiti. Sbírka navazuje na předvánoční týden, během něhož se v Brně s Pragovkou vybralo téměř 50 000Kč. Nyní bude sbírka pokračovat až do 15. února 2011. Kromě vybraných peněz je smyslem této sbírky také informovat veřejnost o našem projektu. Pokud byste měli zájem pomoci při vybírání, či měli kontakt na některé ochotné dobrovolníky, můžete si přečíst více informací zde na našich stránkách .

Nové volby, noví kandidáti

Během ledna se mělo konat druhé kolo prezidentských voleb. Nepokoje a velké rozpory, které vyvolaly výsledky prvního kola, v němž o pouhých 6 800 hlasů skončil na druhém, postupujícím místě favorit stávajícího prezidenta Prévala, Jude Célestine před oblíbencem chudých lidí, Michelem Martellym však zapůsobily na USA a další mocné státy v regionu. Ty zpochybnily platnost prvních výsledků a žádaly, aby hlasy přepočítala nová, nezávislá komise. 

Nové výsledky byly zveřejněny na začátku února a podle nich skončil druhý Michel Martelly a utká se tedy o prezidentské křeslo s Mirlande Maginatovou ve druhém kole prezidentských voleb, které se uskuteční v březnu tohoto roku.

Změna výsledků voleb se neobešla bez dalších násilností, během nichž zemřelo nejméně 10 civilistů.

Vyjetí aut z přístavu

Měsíc leden sice skončil, avšak nejdůležitější událost posledních dní se stala hned 2. února 2011. V tento den se podařilo přesvědčit celníky v přístavu v Port-au-Prince, kteří nám vydali naše auta, s kterými posléze Filip Hlásný opustil přístav. V následujícím týdnu bude s oběma auty ještě v hlavním městě zařizovat poznávací značky a pojištění a po příletu našich dvou vrtařů pak společně odjedou na sever země vrtat studny.

Oba naši vrtaři, Vlastimil Petrůj (vrtmistr - mise na podzim 2010) a Amoussou Alexandre Lemonfa (tlumočník a technik, na podzim 2010 na Haiti s Hand for Help), odletěli na Haiti 4. února a měli by na ostrově strávit téměř dva měsíce.

Klub přátel + podpoření projektu + jeho smysl

Na konci prosince jsme také založili Klub přátel projektu Praga-Haiti. Členové tohoto klubu ročně přispívají na pomoc chudým lidem na Haiti 1000 Kč a podporují tak konkrétní a efektivní pomoc lidem v severozápadní části Haiti. Nabízíme jim pak veškeré informace o našem projektu i aktuální situaci na Haiti. Více informací o Klubu přátel můžete nalézt na našich stránkách .

Chceme vás také požádat o pomoc s financováním našeho díla. Je možné přispět mnoha způsoby, které jsou popsány zde na našich stránkách . Peníze takto poslané nepůjdou do kapsy arogantních haitských úředníků nebo místní vlády, ale pomohou nejchudším lidem na tomto ostrově, aby měli přístup alespoň k pitné vodě. Tito lidé naši pomoc skutečně potřebují a jsou za ní také velmi vděční! Zároveň chceme poděkovat všem, kteří náš projekt jakýmkoliv způsobem podporují.