Celý měsíc březen pokračovala mise tří našich vrtařů na Haiti. Těm se podařilo vybudovat sedm funkčních studní, čímž zajistili vodu zhruba pro 6 000 Haiťanů. Deník projektu vám přináší souhrn všech podstatných informací za poslední měsíc, které se v rámci projektu Praga-Haiti udály.
Vrtaři na haiti pracovali celý březen
 
Od začátku února na Haiti pracovali tři pracovníci našeho projektu. Šéf mise a vrtmistr Vlastimil Petrůj, hlavní technik Filip Hlásný a překladatel a pomocný technik Amoussou Alexandre Lemonfa strávili společně na ostrově padesát pět dní. V první polovině března se soustředili na vyvrtání nových, funkčních vrtů s pitnou vodou. Poslední dva týdny své mise pak dokončovali a zabetonovávali již zhotovené vrty. Za celé dva měsíce se jim podařilo vybudovat sedm studní  s pitnou vodou.

Vrtání studní na Haiti je spojeno s mnoha překážkami

Celá mise byla velmi náročná. Kromě extrémně náročných podmínek, mezi které se řadí vysoká teplota a vlhkost, špatná infrastruktura, velmi odlišná strava nebo nedostatečné hygienické podmínky, se naši vrtaři museli potýkat také s mnoha obtížemi spojenými s vrtáním studní. Na Haiti neexistuje podrobná geologická mapa odlehlých částí venkova. Naši pracovníci tak museli někdy v jedné vesnici vrtat několikrát, než se jim podařilo nalézt kvalitní zdroj pitné vody.

Na ostrově je také velmi obtížné sehnat náhradní díly pro Pragovku nebo vrtací soupravu. Naši technikové byli tedy odkázáni pouze na náhradní součástky, které měli s sebou z ČR, popřípadě na svoji šikovnost a vynalézavost při opravování drobných poruch a závad na našich strojích. Některé náhradní díly jsme museli v průběhu března posílat na Haiti z České republiky. 
  
Reakce obyvatel

Velká vděčnost. Tak by se podle vrtařů dala charakterizovat reakce vesničanů na pomoc z České republiky. Přestože nemohli se samotným vrtáním příliš pomoci, rádi byli nápomocní se vším, co bylo potřeba. Filip Hlásný nám v jednom e-mailu z Haiti psal: „Když přijedeme do nějaké vesnice, seběhne se kolem nás zástup lidí, všichni nás vítají. Když potom určíme místo vrtání, muži přinesou mačety a okamžitě posekají kaktusy a místo vyčistí, abychom mohli co nejdříve pracovat. Mnozí lidé nám při odjezdu říkali, že lepší vodu, než tu z nových studní, za svůj život ještě nepili.“

V českém vrtařském týmu také pracují dva místní pracovníci, kteří se učí manipulaci jak s nákladním autem, tak i s vrtnou soupravou.

Předběžným vítězem prezidentských voleb je Michel Martelly

V polovině března se na Haiti konalo druhé kolo prezidentských voleb, v němž proti sobě soupeřili Mirlande Maginatová a Michel Martelly. Na začátku dubna poté ústřední volební komise vyhlásila předběžné výsledky, podle nichž s velkým náskokem zvítězil Michel Martelly.

Martelly je na politickém poli nováčkem. Tento bývalý zpěvák má velkou podporu haitského obyvatelstva, které získal slibovanými reformami a odstraněním korupce, která je v haitské státní správě všudypřítomná. Odborníci však varují, že pro něj bude velmi těžké změny prosadit, protože parlament ovládají stoupenci Manigatové a bývalého prezidenta Prévala. 

Veřejná sbírka v Olomouci

Od 21. března do 10 dubna 2011 se v hanácké metropoli Olomouci konala veřejná sbírka projektu Praga-Haiti. Za tři týdny vybírání se podařilo získat 62 872 Kč. Všem dárcům a také ochotným pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se vybírání účastnili velmi děkujeme!

Naši vrtaři v pořádku přiletěli domů

S koncem měsíce března skončila také mise našich vrtařů na Haiti. V pátek 1. dubna v pozdních večerních hodinách přistáli na letišti v Praze-Ruzyni. Jejich pocity po příletu byly pozitivní. I přes velkou únavu a psychické vyčerpání převládala radost z vykonané práce a také spokojenost, že se všichni v pořádku vrátili domů.

Další mise 
Sedm studní, které se podařilo během února a března vyvrtat by nemělo být jediným příspěvkem projektu Praga-Haiti pro obyvatele severozápadního cípu Haiti. V letošním roce bychom se na Haiti chtěli znovu vrátit a vrtat studny v dalších vesnicích, a tak pomáhat zlepšit životní podmínky co nejvíce lidem.

Vše bude také záležet na podpoře veřejnosti a všech našich dárců, neboť každá mise je finančně velmi náročná. Děkujeme tedy za jakoukoliv podporu, které se nám dostává. Možnosti, jak přispět na účely dlouhodobé pomoci ostrovu Haiti můžete najít na našich stránkách . Je možné se také stát členem Klubu přátel projektu Praga-Haiti.