Omlouváme se za drobné zpoždění, s nímž vychází únorový Deník projektu Praga-Haiti. Měsíc únor byl velmi důležitý v rámci našeho projektu, neboť jsme po mnohaměsíčních přípravách a tvrdé práci mohli poprvé skutečně vrtat studny na haitském severozápadě...
Proclení automobilů z přístavu

První krok k tomu, aby bylo možné uskutečňovat současný cíl projektu, vrtat studny, udělal Filip Hlásný spolu s dalšími našimi spolupracovníky na Haiti hned 1. února, kdy se jim po půlroční tvrdé práci podařilo dosáhnout proclení našich automobilů. Filip Hlásný vyjel jak s Pragou V3S tak i s terénní Santanou z bran přístavu v Port-au-Prince přesně po 185 dnech od vylodění našich kontejnerů v celní zóně přístavu!

Odlet 2 vrtařů z ČR na Haiti

Na tuto zprávu čekali v České republice dva naši vrtaři, Vlastimil Petrůj, který je jako vrtmistr vedoucí celé naší mise na Haiti a Amoussou Alexandre Lemonfa, Afričan z Beninu, který dlouhá léta na Haiti žil a v rámci naší současné mise pracuje jako překladatel a technik. Dne 4. února odletěli z pražského letiště a přidali se k Filipovi Hlásnému, který v Port-au-Prince mezitím vyřizoval pojištění a poznávací značky pro naše auta.

První úspěšný vrt v Baie-de-Henne

Všichni tři členové naší mise pak společně odjeli s oběma auty i vrtací soupravou na sever ostrova. Tam je přivítal nástupce P. Romana Musila, afroameričan P.Rodolphe Baltazar, který nyní vede misii v Baie-de-Henne a ochotně pomáhá našim vrtařům v jejich práci.

Dne 8. února potom provedli naši vrtaři první zkušební vrty na farních pozemcích v Baie-de-Henne. Podařilo se jim vyvrtat pitnou vodu, což  je velký úspěch. Na Haiti není jiná technika schopná realizovat studny v takto odlehlých oblastech! A přitom právě v nich je pitná, nezávadná voda nejvíce zapotřebí. V následujících dnech naši vrtaři zhotovili ještě několik zkušebních vrtů, během nichž otestovali schopnosti vrtací soupravy na haitské podloží a opravili několik drobných poruch vzniklých transportem naší techniky z České republiky na sever malého ostrova v Karibském moři. 

O projektu Praga-Haiti a prvních vyvrtaných studní vyšel článek na blogu idnes.cz.

Ukončení putovní sbírky v Brně

Od poloviny ledna do poloviny února probíhala v brněnských ulicích veřejná sbírka na podporu projektu Praga-Haiti. Čtyři mrazivé týdny vybíralo několik desítek dobrovolníků příspěvky od kolemjdoucích a také informovalo širokou veřejnost o našem projektu. K tomu jim pomáhala Pragovka polepená logem našeho projektu a našich sponzorů, která se stala velkým lákadlem pro zvědavé děti i dospělé. Výtěžek celé sbírky, která byla ukončena 13. února, činí celkem 104 513 Kč! Všem dárcům velmi děkujeme. Důležitým přínosem sbírky je také rozšíření povědomí o našem projektu a několik zajímavých kontaktů, které jsme v ulicích brněnské metropole získali.

Další zastávkou naší Pragovky bude veřejná sbírka v Olomouci, která začne 21. března. Pokud byste chtěli pomoci při vybírání, podrobné informace naleznete na našich stránkách . 

Natáčení štábu ČT na Haiti

Dne 14. února odletěl na Haiti Martin Strouhal v rámci tříčlenného štábu České televize. Na ostrově strávili dva týdny a natáčeli jednak osudy jak obyčejných lidí tak i celé země, ale také české humanitární organizace, které na Haiti působí. Strávili tak mimo jiné tři dny s našimi vrtaři, a zachytili nejen samotné vrtání studní, ale také obyvatele a atmosféru vesnic, ve kterých pomáháme. Ze záběrů, které si čeští filmaři z Haiti odvezli budou vyrobeny dva dokumentární filmy, které by měly být odvysílány na podzim tohoto roku.

Více o cestě filmařů České televize na Haiti se můžete dočíst v tomto článku .

Vybudovány 4 funkční studny

Každý den vstávají členové naší mise do náročné práce na ostrově. Musí počítat se stálou teplotou přes 30°C, vysokou vlhkostí, permanentní fyzickou a psychickou námahou, pohybem daleko od základny a nebezpečím přepadení. Za odměnou jim je dobře vykonaná práce a vděčnost místních obyvatel. Do poloviny března se našim vrtařům povedlo vyvrtat pět úspěšných vrtů s pitnou, sladkou vodou, z nichž čtyři už jsou osazené čerpadly, čili funkční pro místní obyvatele. Nejhlubší z těchto funkčních vrtů je ve vesnici Riviehenne a měří 65 metrů.

Krom toho se podařilo provést ještě další vrty, kde naši pracovníci narazili buď na slanou vodu, nebo se jim některé vrty sesypaly během vrtání. Již nyní ale několik set lidí má přístup k pitné vodě, což je velký úspěch.

Můžete si přečíst článek o všedních dnech  našich vrtařů, který je psán z jejich deníkových e-mailových záznamů.

Možnost pomoct
Protože je projekt Praga-Haiti neziskovým projektem, budeme rádi, když nám pomůžete dosáhnout našich cílů – zlepšit životní podmínky mnoha tisíc lidí, kteří žijí v opravdové bídě. Pomoci nám můžete finančními dary, ale také rozšířením informací ve vašich bydlištích (je možné přijet a udělat přednášku na téma Haiti), nebo kontaktem na firmy, které by bylo možné žádat o sponzorský dar, či kontaktem na média, ve kterých by bylo možné otisknout informace o projektu Praga-Haiti. 

Více informací o tom, jak nás podpořit, najdete na našich stránkách stránkách . Také je možné stát se členem Klubu přátel  a tak dlouhodobě podporovat náš projekt.