V prvním kole parlamentních voleb z 9. srpna 2015 bylo zvoleno pět nových poslanců, tedy kandidátů, kteří získali více jak 50% hlasů. Další dva kandidáti s nadpolovičním výsledkem přišli o křesla v důsledku zrušení voleb v jejich okrscích. V lednu rozpuštěná poslanecká sněmovna tedy stále čeká na obsazení všech svých 119 křesel. Pro obsazení pozice senátora, kterých má být v třicetičlenném senátu doplněno dvacet, nezískal nadpoloviční většinu žádný z kandidátů. 

Ve 25 hlasovacích střediscích z celkových 1508 proběhne nové hlasování. Jejich činnost musela být v průběhu voleb ukončena z důvodu drancování, zastrašování a likvidace volebních materiálů.

Průměrná volební účast téměř šesti milionů voličů byla 18%. Kolísala od 6% v některých obvodech hlavního města Port-au-Prince až po 37% na severovýchodě země, kde se také nachází bývalé hlavní město Cap Haiten.

V zemi stále probíhají lokální demonstrace i seriózní protesty napadající regulérnost voleb, nerovné podmínky ve volebních kampaních, požadující úpravu volebních výsledků i zrušení celých voleb.

Druhé kolo parlamentních voleb a zároveň první kolo voleb prezidentských proběhne 25. 10. 2015.

V našich starších zprávách najdete více informací o průběh volebního dne, informace o volbách a politické krizi na Haiti.