Středeční dárcovská konference by mohla vynést ostrovnímu státu Haiti, který byl postižen zničujícím zemětřesením, přes pět miliard dolarů. Takový je alespoň příslib, který zazněl v sídle OSN. Peníze jsou určeny na obnovu země v následujících dvou letech. Na další dlouhodobou obnovu má stát přislíbeno dalších téměř deset miliard dolarů. Panují ale obavy o zneužití pomoci.
BBC nedávno informovala o tom, že část peněz určených proti hladomoru v Etiopii v 80. letech šlo pravděpodobně na nákup zbraní.

Na Haiti má být vytvořen společný fond, který bude kontrolovat společně OSN a haitská vláda. Z tohoto fondu budou uvolňovány prostředky na dílčí projekty.

„Dárci rozhodují o formě, kterou bude pomoc rozdělena. Kdyby se podobné neštěstí stalo například v některé vyspělé evropské zemi, dárci by asi svěřili přerozdělování pomoci dané vládě. To v tomto případě nejde. Je zde veliké riziko, že by peníze nebyly použity tak, jak by měly být,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

Přislíbené peníze se sejdou


Haiti na konferenci představila své plány obnovy země. Vláda v Port-au-Prince zdůraznila, že jejím cílem není zemi obnovit, ale nově vybudovat. Rekonstrukce by podle ní měla odstranit strukturální příčiny dlouhodobé špatné ekonomické i společenské situace.

Podle Šimona Pánka se nakonec pravděpodobně podaří shromáždit finanční pomoc, která se bude blížit přislíbené částce na konferenci.

„Příslib ještě neznamená, že peníze po katastrofách jsou k dispozici, to je pravda. Již jen ten příslib, který je na rádcovských konferencích učiněn ale znamená jakési mantinely, v jakých se bude pomoc pohybovat. Kolik peněz se nakonec opravdu sejde je otázkou, ale méně než o dvacet procent to nebývá,“ dodává Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/amerika/_zprava/715034.