Praha - Po úspěšném odeslání dvou náklaďáků, kompresoru, vrtné soupravy, terénního auta a kontejneru s nářadím odlétá i velitel mise Voda pro Haiti Jiří Kučera (Fidcon). Jeho úkolem je dohlédnout na vyclení techniky a připravit zázemí pro realizační tým, který odletí na Haiti během několika následujících týdnů, aby zde zahájil vrtařské práce.
„Mým úkolem je zabezpečit základní zázemí pro náš tým. Je nutné zajistit ubytování a spojení, vyjednat nezbytná povolení, zapracovat na lokalizaci studen, provést výběr dodavatelů materiálu, načasovat objednání čerpadel atd. Čekají mne také jednání s lidmi, kteří mohou ovlivnit průběh realizace projektu. Musím také získat dostatek informací a impulsů pro naše další působení na Haiti,“ vysvětluje Mgr. Jiří Kučera, který odlétá na Haiti již ve středu 29. září.

Poslední kontejner dorazil na Haiti v polovině srpna a od té doby realizátoři projektu pracují na vyclení a vyzvednutí techniky z přístavu v Port au Prince, což je po zemětřesení ještě komplikovanější, než bylo dříve. Jakmile bude vše připraveno k zahájení prací, odletí na Haiti zbytek týmu. „Pokud bychom nechali vyclení a vydání techniky probíhat standardním způsobem, tzn. bez neustálého urgování a využití všech našich kontaktů, mohlo by to trvat i celý rok,“ informuje Václav Vacek, koordinátor projektu a dodává: „Vrtné práce začneme realizovat v nejchudší oblasti na Haiti, což je severozápadní část, kde působí i
P. Roman Musil, český misionář“.

„Na Haiti je pro Evropana nezbytná pokrývka hlavy. Dále je dobré mít pevné boty do terénu kvůli ostnům kaktusů a štírům. Na noc moskytiéru – síť proti komárům,“
upozorňuje Jiří Kučera.

Spojení se zázemím v ČR by mělo fungovat přes internet a mobilní telefon. Jiří Kučera připravil blog o misi na webových portálech iDnes a Respekt, kde bude průběžně zveřejňovat informace z terénu. Podrobné informace vč. GPS souřadnic nově vzniklých studní budou zveřejněny na stránkách www.praga-haiti.cz.
Celý projekt je financován z darů. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu:
2137396359/0800. Děkujeme všem laskavým dárcům.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.praga-haiti.cz.