Praha: Bohaté Haiťany cholera nezajímá, mezi lidmi se šíří panika, vláda nereaguje na nabídku neziskové organizace Fidcon okamžitě zahájit výstavbu studní s pitnou vodou v postižených oblastech. Ministerstvo zdravotnictví má laxní přístup k nabídce vakcíny proti choleře. „Na Haiti máme čtyřčlennou misi z projektu Praga-Haiti. Úkolem našich lidí je výstavba studní s pitnou vodou v severozápadním teritoriu na Haiti,“ vysvětluje manažer projektu Václav Vacek.
 
Zveřejňujeme informace od velitele mise Praga-Haiti Jiřího Kučery (Port Au Prince): „Oslovili jsme ministra zdravotnictví haitské vlády s nabídkou, že můžeme okamžitě zahájit vrtání studní s pitnou vodou v oblastech postižených cholerou. Doufali jsme, že to bude další důvod pro vydání našich strojů blokovaných v přístavu, které by konečně mohly začít pomáhat. Setkali jsme se však s odmítavým a velmi povýšeným postojem. Obvinil nás, že chceme na Haiti zahájit soukromý byznys. Úřady záměrně zdržují naši vrtnou soupravu v přístavu, abychom museli platit pokuty za předržení kontejnerů. Haitští politici nechtějí přijímat pomoc. Je to bezohledná elita, která brání pomoci chudým z obavy o vlastní prosperitu.“
 
„Na Haiti se šíří panická zpráva! Lidé dostali doporučení, že nemají jíst ryby a mořské plody a pít jen balenou vodu. Pro mnohé je ale moře jedinou obživou a balená voda cenově nedostupná (ceny vyletěly ještě výš),“ doplňuje o. Roman Musil. „Dnes jsem lidi v kostele u nás v Baie de Henne musel uklidňovat.
Vakcín je málo a vláda toho o moc víc pro své obyvatele neudělá. Odhady o možném počtu nakažených jsou děsivé. Nyní už nejsou jasná přesná čísla.“
 
 „Vládní činitelé na Haiti situaci zlehčují a k nabízené pomoci jsou velice laxní. Na naši písemnou nabídku o možnosti zajištění vakcíny proti choleře ještě nereagovali. Mám pocit, že nemají zájem,“ uvádí náš spolupracovník pan Dolanský z organizace Hand for Help. „Jsem přesvědčen, že prezident je jen loutka v rukách bohaté vrstvy, která ovládá Haiti a nikoho nechce pustit k moci. Ve volbách jsou nastrčení většinou takoví lidé, kteří majitelům velkých podniků půjdou na ruku,“ sděluje Jiří Kučera a doplňuje: „Zde zažijete nejkrutější bídu ulice a hned vedle luxusní čtvrť vilových domů Kenscoff nad Petion Ville, ve které nakoupíte prakticky vše, pokud máte dolary. Lidé, kteří zde žijí, mají překrásné domy s bazénem, vlastní satelitní spojení na internet, klimatizované pokoje, služebnictvo a nejdražší terénní i osobní auta. Jejich jmění často pochází z finanční pomoci, která do této země směřuje z vyspělého světa. Obezřetnost pro ty, kdo rozhodují o využití prostředků, je tady nutná na každém kroku.  Nemá význam ukazovat si v Evropě obrázky chudých dětí z Haiti, když neukážeme také odvrácenou stránku této země. Propast mezi chudými a bohatými je obrovská.“
 
Václav Vacek dále o projektu Praga-Haiti uvádí: „Ohledně naší techniky máme příznivější zprávy. Během několika dní se konečně dostaneme k našim věcem. Nyní již zařizujeme logistiku přesunů a detaily pomoci jednotek UN, které nám slíbily poskytnout eskortu při nakládání a přepravě techniky.“
Dále popisuje: „Celá procedura vyclení je složitá především proto, že žádáme o prominutí cla. Clo vytváří velkou část odhadní ceny, kterou si stanoví haitské úřady za uvolnění zboží z přístavu. O tom, kam tyto peníze směřují, není třeba si dělat iluze. Naše žádosti putovaly postupně na tři ministerstva. S některými vysoce postavenými úředníky se nám podařilo jednat i osobně. Naše zkušenost je taková, že v zemi, kde nic nefunguje, se každý, kdo má v ruce razítko, snaží, aby to vypadalo, že vše funguje velmi dobře. Lidé, kteří obsadili pozice na těchto úřadech, mají velmi dobrý čich na peníze a dělají vše proto, aby je získali. Je zde nutné umět dobře vyjednávat a využívat všech možných kontaktů.“
 
 
O smyslu celého projektu Jiří Kučera říká: „Naše práce má velký smysl. Ano, je těžké překonat nepřejícnost lidí, kteří mají pocit, že Haiťané si pomoc nezaslouží, následně se vypořádat s překážkami mafiánských politiků a úředníků na Haiti. Je však jen třeba dostat se přes tuto propast a nezanechat v ní žádné nebo jen minimální peníze a motivaci. Na haitském venkově je situace jiná. Chceme pomoci dětem a těm, kteří v zemi nemají žádný vliv. Lidem, pro které voda znamená život, kteří o naši pomoc stojí a jsou za ni vděční. Budeme se snažit je zapojit a naučit je pomáhat si vlastní silou. Chceme jim dát nejen vodu, ale i práci.“
Projekt Praga-Haiti se zaměřuje na konkrétní a udržitelnou pomoc - výstavbu bezúdržbových studní s pitnou vodou v nejchudších oblastech Haiti. Jeho provoz je financován z darů.
 
 
Můžete jej podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 2137396359/0800, nebo „esemeskou“ DMS PRAGAHAITI na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti obdrží 27 Kč). Děkujeme všem laskavým dárcům.
Blogy Jiřího Kučery (velitel mise na Haiti): http://kucerajiri.blog.idnes.cz, http://kucerajiri.blog.respekt.ihned.cz