Praha - Celkem jedenáct týdnů stráví na severozápadě Haiti trojice českých vrtařů, která odletí 1. října na karibský ostrov Hispaniola, jehož haitská část je považována za jednu z nejchudších zemí na světě. Budou zde budovat studny ve venkovských oblastech, kde lidé kromě pitné vody nemají dostupný ani elektrický proud nebo silniční síť. Vrtaře vysílá český rozvojový a humanitární projekt Praga-Haiti a současnou misi, v pořadí již pátou, spolufinancuje stabilizační program OSN na Haiti – MINUSTAH. Velitelství mise MINUSTAH se rozhodlo v polovině letošního roku podpořit budování nových zdrojů pitné vody pro obyvatele venkovských částí Haiti. Nedostatek čisté vody je totiž jedním ze základních důvodů šíření nákazy cholery, kterou se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jen v letošním roce nakazilo více než 50 tisíc Haiťanů a z toho 450 jich zemřelo. Mise OSN proto podpořila částkou v přepočtu asi 750 000 Kč vybudování deseti studní na severozápadě země. Ostatní náklady jsou hrazeny z příspěvků českých dárců.
 

Výstavbu studní dostali na starosti čeští vrtaři z projektu Praga-Haiti, kteří mají s vrtáním na Haiti zkušenosti, neboť pracovníci projektu na ostrově působí již 5 let. Podle manažera Václava Vacka se realizační tým řídí jednoduchou myšlenkou: „Je potřeba nejprve odstranit nejhorší zdroj bídy v zemi, potom je možné pracovat i na dalších problémech. Věříme, že když budou mít tamní lidé zabezpečený zdroj pitné vody, budou pak mít více času i sil na práci a na vzdělání, a nebudou například umírat na běžně léčitelné choroby“ uvedl Vacek.

Tříčlenný tým vrtařů ve složení Jan Dvořáček, Jan Komínek a Bohumil Šumpela odletí na Haiti 1. října a budou na ostrově pracovat do poloviny prosince. Čeká je nelehký úkol – budovat studny bez geologických map, bez možnosti servisu nebo nákupu náhradních dílů pro vrtařské stroje, v náročných klimatických podmínkách, v místech, kde neexistují silnice, a dokonce ani mosty přes řeky. „S vrtáním studní mám několikaleté zkušenosti, zato mise na Haiti bude moje premiéra. Mojí motivací odjet na Haiti je konkrétně pomoci lidem a zúročit mé vrtařské zkušenosti v části světa, kde to lidé nejvíce potřebují,“ vysvětlil devětatřicetiletý Bohumil Šumpela, který kvůli pomoci na Haiti například opustil své dosavadní zaměstnání.

Pracovníci projektu Praga-Haiti nepomáhají na ostrově pouze při budování studní. Na Haiti s sebou odvezli také výtěžek veřejné sbírky „Lidé v nouzi“. Tyto peníze použijí na pomoc nejchudším lidem, s nimiž se během svých cest po ostrově setkají. Letos na jaře takto pomohli 12 osobám, mezi nimiž bylo například několik tělesně postižených lidí, které ztratili své blízké a kteří žili zcela bez prostředků, protože na Haiti neexistuje žádný sociální program pro handicapované lidi.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší země západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010; epidemie cholery v roce 2011). Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než sedm kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit 17 studní pro zhruba 15 000 obyvatel Haiti. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.
Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti. Částka na vybudování jedné studny se pohybuje kolem 130 000 Kč. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2900234848/2010, nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.