Praha - Tři měsíce budovali pracovníci českého rozvojového projektu Praga-Haiti studny v jedné z nejchudších zemí světa, na karibském Haiti. Na severozápadě ostrova tam vystavěli čtyři studny s pitnou vodou, celkově tam od podzimu 2010 vybudovali 27 studní, které dávají vodu zhruba 22 000 Haiťanů. Češi nyní získali nabídky, aby rozšířili svoji pomoc při zajišťování vody i na další části Haiti. Pracovníci projektu Praga-Haiti dosud vrtali studny převážně v severozápadním teritoriu země. V posledním roce navázali úspěšnou spolupráci s velitelstvím stabilizačním mise OSN na Haiti, které část nákladů na studny zaplatilo. Nyní je oslovily také zahraniční organizace v jiných částech Haiti, aby i tam zajistili obyvatelům pitnou vodu. Česká pomoc, charakterizovaná nestárnoucím nákladním autem Praga V3S, které vrtaři používají při přesunech po Haiti, se tak dostává do podvědomí dalších organizací, které na Haiti působí.
 
O uplynulé misi:

Z aktuální mise se vrtaři vrátili v neděli 5. května. Čtyři muži pracovali na Haiti čtvrt roku a kromě nových studní provedli také servis studní stávajících a pomohli s nejrůznějšími opravami humanitárním organizacím, které v oblasti působí. Zároveň dlouhodobě zaučují v práci s vrtací technikou místní pracovníky, kterým chtějí jednou práci plně předat. „Zapojili jsme do práce znovu dva dělníky, které jsme tam měli. Povedlo se nám naučit je hodně nových věcí při samotném vrtání studní, takže už pro nás byli skutečnou pomocí. Zároveň také komunikovali s místními lidmi, což nám se ukázalo jako velká výhoda,“  řekl Jan Komínek, který uplynulé misi na Haiti velel.

„Podmínky, v nichž na Haiti pracujeme, jsou opravdu velmi náročné. Nejde jen o práci na slunci při čtyřiceti stupních, například jídlo a hygienické podmínky jsou v zemi velice primitivní. Čerpací stanice je vzdálená pět hodin cesty autem. Servis neexistuje. Pro Evropana je to naprosto jiný svět,“ dodal Komínek.

Prezentace projektu s českou Miss Earth 2013 Monikou Leovou:

Podle manažera projektu Praga-Haiti Václava Vacka se vrtaři do Karibiku chystají opět na podzim. Nyní projekt čeká prezentace v rámci Multikulturního týdne v Pardubicích, kde se uskuteční několik výstav fotografií a předmětů z Haiti (včetně pojízdné Pragovky), sbírka školních předmětů pro děti v okolí Baie-de-Henne na Střední průmyslové škole elektrotechnické, nebo také dražba obrazů z Haiti s účastí české Miss Earth pro rok 2013 Moniky Leové.