V souvislosti s putovní sbírkou, která proběhne příští týden na náměstí TGM v Přerově, vám předkládáme článek o našem projektu, který otiskl Přerovský deník ve svém dnešním vydání.


Přerov, Praha - Pracovníci humanitárního projektu dopravili na ostrov nákladní auto s vrtnou soupravou. Budují studny pro zdejší obyvatele.

Obyvatelé Haiti musejí urazit pěšky i sedm kilometrů dlouhou trasu pro vodu, která je pro ně tou nejcennější surovinou. Vybudovat pro lidi z jedné z nejchudších zemí světa studny, jež by přivedly vodu blíže k jejich domovům, je cílem humanitárního projektu Praga -Haiti.

Dobročinná sbírka na pomoc této zemi se uskuteční od 3. do 7. října na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, a to denně od půl osmé ráno do šesti hodin večer. Smyslem projektu  je vystavět na severozápadě ostrova v těch nejvíce potřebných lokalitách několik desítek studní. Tím by se mnohonásobně zvýšila životní úroveň chudých haitských venkovanů, kteří musejí chodit pro vodu do vzdálených míst.

„Pracovníci projektu dopravili na ostrov nákladní auto Praga V3S a vrtnou soupravu. Během letošního jara se nám podařilo kompletně vybudovat sedm studní a udělat ještě několik dalších vrtů s pitnou vodou,“ uvedl manažer projektu Václav Vacek. Podle něj jsou lidé nadšeni – většina z nich má totiž poprvé v životě zdroj pitné vody v místě svého bydliště.

„Práce v nepřístupném terénu haitského venkova je jednou z těžkostí, které české vrtaře na Haiti potkávají. Mezi další překážky patří extrémní klimatické podmínky tropického ostrova , improvizované stravování, hygiena či neexistence geologických map,“ shrnul Vacek.

Přestože je vrtání studní na Haiti náročné, představuje důležitou pomoc pro místní obyvatele. „Ti žijí na ostrově v těžko představitelných podmínkách chudoby,“ doplnil také Filip Hlásný, český technik, jenž byl v rámci projektu Praga-Haiti na karibském ostrově  již třikrát.

Projekt vrtání studní je neziskový a je financován pouze ze sponzorských darů firem nebo sbírek veřejnosti. „Obyvatelé Přerova budou moci přispět do zapečetěných kasiček poblíž makety nákladního auta Praga V3S, které na Haiti pomáhá vrtat studny. Zde se také budou moci dozvědět více informací o projektu od dobrovolníků, kteří budou kasičky hlídat,“ řekl Hlásný. Vybrané peníze se využijí na financování další vrtařské mise na Haiti. Průměrná cena nákladů na jednu studnu se totiž pohybuje kolem 130 tisíc korun.

Haiti je nejchudší zemí západní části světa. Odhaduje se, že více než polovina z osmi a půl milionu obyvatel nemá žádnou placenou práci. Země je navíc již řadu let politicky nestabilní a v posledních letech ji potkaly přírodní katastrofy – například silné zemětřesení v lednu roku 2010 nebo epidemie cholery, jež zde vypukla na přelomu loňského a letošního roku. „Po ničivém zemětřesení žijí na Haiti stovky tisíc lidí stále ve stanových příbytcích bez možnosti postavit si nový dům,“ uzavřel pracovník projektu Vojtěch Jurásek.

Autor: Petra Poláková-Uvírová 

ZdrojPřerovský deník 30.9.2011