V uplynulém týdnu náš ztenčený, tříčlenný tým (Miroslav Farkas, Kristýna Lungová a Jan Komínek) vrtal ve dvou oblastech na severozápadě Haiti. Více informací z místa zaslala Kristýna Lungová:


Vrtání v Janvier
 
Minulý týden jsme zahájili vrtáním studny v oblasti Mare Rouge, konkrétně ve vesnici Janvier. Toto území trpí velkým nedostatkem vody. Bohužel je to také území s velmi nevhodným podložím pro vrtání, což naši práci neustále komplikuje. V Janvier jsme uskutečnili dva vrty, bohužel však bez vody. Vrtařské tyče vždy po několika metrech narazily na jeskyň, která zabraňuje vrtat dál a hlavně bere naději na studnu. Již předešlých misích se vrtaři v této oblasti snažili vyvrtat studnu, vždycky bezúspěšně a se stejnými problémy. Moc nás mrzí, že ani nám se to nepodařilo a budeme věřit, že se najde vhodné místo pro vrtání, ve kterém již bude voda. 
 
Ti Riviere: Místo kostela rozbořená chatrč 
 
Z Mare Rouge jsme se přesunuli do Ti Riviere, což je vesnice vzdálenost asi dvě hodiny cesty. Za pomoci místního italského misionáře jsme vybrali dvě místa pro vrtání . První místo bylo u školy v obydlené oblasti, druhé u kostela. Tento „kostel“ byl zatím nejnuznější, co jsem kdy viděla. Jako kostel sloužila jedna polorozpadlá chatrč. Většina lidí na Haiti žije v chudobě, nicméně v této konkrétní oblasti je jejich bída ještě větší. Kolem vesnice je sice krásná, ale pro život velmi náročná krajina. Suché pískovcové hory nepropouští dostatek vody pro lidi ani pro zemědělství. Když projíždíme takovou oblastí, vždy přemýšlím, jak je možné v takové oblasti přežít. My Evropané si místní způsob života dokážeme jen stěží představit.
 
V Ti Riviere zůstal Mirek s našimi haitskými pomocníky až do soboty a snažili se navrtat studny. Bohužel ani po několikadenní usilovné práci se voda ani na jednom místě nenašla. I my jsme z tohoto výsledku zklamaní avšak rozhodli jsme se vrtat v těch nejobtížnějších částech Haiti, a proto musíme počítat s tím, že vodu nelze najít při každém vrtu, ačkoliv bychom si to samozřejmě velmi přáli. Nezbývá než věřit, že v následujících dnech se situace zlepší.
Přejeme vám hezký týden do Česka, vrtaři:-)