Mladí čtenáři zapojení do projektu Čtení pomáhá postupně přispívají na výstavbu studny na Haiti v blízkosti školy v Desfroges. Zároveň také vybírají jméno, které nově studně dají!


V současnosti je již vybráno více než 80% z celkové částky 130 000 Kč, která je potřeba na zaplacení výstavby studny na Haiti. Složili se na ni mladí čtenáři, kteří skrze projekt Čtení pomáhá mohou směnit své načtené knížky ve finanční bonus, který mohou věnovat na nějaký dobročinný projekt (více informací o tom, jak funguje projekt Čtení pomáhá, naleznete v tomto článku).

Mladí čtenáři navíc mohou vybrat jméno pro novou studnu. V první fázi mohou navrhovat jakékoliv jméno, které se jim líbí, redakce potom vybere 5 nejčastějších jmen, mezi nimiž rozhodnou příznivci projektu Čtení pomáhá pomocí anketního hlasování. Zapojit se můžete i vy na stránkách projektu Čtení pomáhá!