Projekt Praga-Haiti získal v lednu cennou posilu do svých řad. Kristýna Lungová, rodačka z Milotic u Kyjova a studentka Katedry rozvojových studií UP Olomouc, se zúčastnila naší mise na podzim loňského roku. Nyní pokračuje v práci pro projekt.

Kristyna LungovaV realizačním týmu vyplnila nový prostor, který má pro projekt velký potenciál a zároveň odpovídá jejímu profesnímu zaměření. Jde o agendu související s využíváním podpory EU, mezinárodních organizací a nadací. Druhou oblastí je využítí map, GIS a hodnocení kvality vody pro rozvoj projektu. Kristýna také zajišťuje komunikaci s našimi francouzsky mluvícími partnery na Haiti.
 
Svoje další zapojení do projektu Praga-Haiti vysvětlila Kristýna Lungová slovy:
 
"Tříměsíční mise na Haiti byla pro mě velkým obohacením nejen pracovním, ale také osobním. Mohla jsem si v praxi vyzkoušet teoreticky naučené věci, na druhou stranu mě tato praxe v terénu donutila přiučit se i něčemu novému. O Haiti jsem se zajímala již od počátku svého studia na vysoké škole. Mám tedy velkou radost, že se této problematice můžu věnovat dál a že do projektu můžu přispět svými schopnostmi a nápady."