Arcidiecézní charita Olomouc zveřejnila své sbírkové konto, na které je možné zasílat dary pro postižené zemětřesením a humanitární pomoc.

Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením a humanitární pomoc
sbírkový účet č. 35-1868350237/0100, VS 99999
DMS_HAITI na číslo 87 777