Šéf mise Voda pro Haiti, Jiří Kučera, bude společně s organizací GINA System hostem pořadu Milénium, který odvysílá zpravodajský kanál České televize ČT 24 v pondělí 3. ledna 2011 v 17:40. Ve dvacetiminutovém pořadu bude představen systém GINA, projekt Praga-Haiti a nové webové stránky www.haitiwells.com

Tento portál je napojen na mapový software GINA, který umožňuje navigaci v náročném terénu, sdílení dat v reálném čase a jejich vizualizaci na internetu s využitím mobilních zařízení. S jeho pomocí jsou na stránkách haitiwells.com lokalizovány a dokumentovány studny, které budujeme na Haiti v rámci projektu Praga-Haiti.