Ve čtvrtek vyšla nová kapitola Deníku projektu Praga-Haiti, ve které si můžete přečíst shrnutí všech podstatných událostí, které se během prosince roku 2010 udály v rámci našeho projektu i na Haiti.

Deník projektu - prosinec 2010