Chceme na tomto místě poděkovat všem dárcům, kteří v posledních týdnech podpořili projekt Praga-Haiti. Jedná se především o věřící z farnosti Blatnice pod sv.Antonínkem a o společnost Grundfos. Naše díky patří také všem drobným i větším dárcům, kteří poslali peníze na účet veřejné sbírky, i více než dvěma stům dárců, kteří odeslali pro náš prospěch dárcovské SMS.

Z velkých dárců chceme především vyzdvihnout společnost Grundfos, která nám poskytla jako sponzorský dar čerpadlo a 100 metrový kabel, celkově v hodnotě cca 30 000 Kč. Čerpadlo, které bude sloužit k čištění vrtů, jsme odeslali na konci minulého týdne na Haiti.

 

Druhým velkým dárcem se stala farnost Blatnice pod sv. Antonínkem, která zaslala na podporu výstavby studní výtěžek postní sbírky - almužny pro chudé. Jedná se o částku 100 000 Kč!

 

Všem lidem, kteří společně s námi pomáhají chudým na Haiti, velmi děkujeme!