Pardubický Krajský úřad vydal v polovině srpna rozhodnutí o povolení konání veřejných sbírek projektu Praga-Haiti. Osvědčení je platné od dnešního dne, čili od 1. září, a má neomezenou časovou účinnost. I nadále tak můžeme pořádat veřejné sbírky v městech na území celé České republiky.

V současné době hledáme člověka, jenž by si vzal na starost veřejnou sbírku, kterou již tradičně pořádáme během adventu v ulicích Brna. Více informací o pořádání veřejných sbírek můžete nalézt na našich webových stránkách.

 

Na závěr přikládáme část zdůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu, konkrétně výčet jednotlivých účelů, na které mohou být peníze věnované v rámci veřejné sbírky projektu Praga-Haiti určeny:

 

Účel veřejné sbírky:

Podpora rozvojového a humanitárního projektu Praga-Haiti – propagace, příprava a řízení projektu v ČR, realizace na Haiti (výstavba studní, vzdělávání, podpora podnikání, krajinářské mikroprojekty, podpora chudých osob, prevence a řešení následků živelných pohrom).