Během uplynulých dní se vyjasnila situace kolem personálního složení nové mise, která nás čeká letos na podzim. Po určitých komplikacích se nám nakonec podařilo úspěšně vybrat tříčlenný tým, který bude na Haiti pracovat od začátku října do poloviny prosince 2012. Velká část této mise bude hrazena z prostředků OSN, které nám schválilo příspěvek na vrtání studní na severozápadě Haiti. Vrtařskou misi s pořadovým číslem 4 budou tvořit tito pracovníci: Bohumil Šumpela – vrtař, technik; Jan Komínek – logistik, technik; Jan Dvořáček – tlumočník, pomocník. Jeden z těchto mužů se stane i velitelem mise. První dva týdny doprovodí naše vrtaře na Haiti také Filip Hlásný, který jim ukáže území, na kterém pracujeme a také předá důležité kontakty. Všichni tři pracovníci se totiž chystají na Haiti poprvé.

Během září nás tedy čekají intenzivní přípravy, o kterých se více dozvíte v zářijovém newsletteru, který vyjde v nejbližších dnech.