Dne 1. října odletí na Haiti čtveřice našich vrtařů, jejichž úkolem bude budovat v severozápadním cípu Haiti - nejchudší země západní polokoule - studny s pitnou vodou. Při té příležitosti s sebou odvezou i čtvrtletní výtěžek sbírky Lidé v nouzi, do které se můžete zapojit také vy! Veřejná sbírka s názvem Lidé v nouzi vznikla v rámci projektu Praga-Haiti na jaře roku 2012. Naši pracovníci na Haiti se v chudých osadách na severu země často dostávají do kontaktu s lidmi, kteří jsou skutečně chudí a potřební - nemají co jíst, nemají prostředky na základní léky nebo na to, aby jejich děti chodily do školy. V rozpočtu celého projektu však není tolik prostředků, abychom mohli pomáhat všem těmto jednotlivým obyvatelům.

Proto jsme na základě příběhu záchrany dětí od vozíčkářky jménem Chris založili bankovní účet, na který mohou poslat svůj příspěvek všichni lidé, kteří by chtěli přímo pomoci těm nejchudším, s nimiž se pracovníci našeho projektu na Haiti setkají. V praxi to probíhá tak, že před odletem na novou misi dostanou naši vrtaři částku, která se na účtu sešla a v hotovosti ji přivezou na Haiti. Tam ji pak ve spolupráci s místním knězem P. Rodolphem Balthazarem rozdělí mezi ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. 

Na našich webových stránkách si můžete přečíst příběhy lidí, který jsme pomohli při letošní jarní misi. A můžete se pak připojit v pomoci těmto lidem i svým vlastním příspěvkem! Peníze, které na Haiti poletí ještě letos na podzim, je možné posílat do 25. září 2012.

Účet veřejné sbírky Lidé v nouzi: 2900234848/2010,variabilní symbol:333.