V Praze se dnes koná konference věnovaná politické, ekonomické a sociální situaci Haiti – jedné z nejchudších zemí světa. Sympozium pořádají studenti vysoké školy CEVRO Institut v Praze. Mezi přednášejícími je i zástupce projektu Praga-Haiti, Jiří Kučera, který byl velitelem mise našeho projektu na podzim roku 2010. Na konferenci zazní příspěvky akademických pracovníků nebo diplomatů, kteří se budou zabývat historií a současnou analýzou situace na Haiti. Vystoupí také českoargentinský novinář a spisovatel Juan Braun. Projekt Praga-Haiti byl na konferenci přizván, aby doplnil konkrétní zkušenosti z práce na Haiti v současnosti. Jiří Kučera představí realitu, se kterou se naši pracovníci setkávají během svého pobytu v teritoriu Nord-Quest.