Nekategorizováno

Pravidla ochrany osobních údajů podporovatelů rozvojového projektu Praga-Haiti, verze Fidcon_GDPR_20180525, platnost od 25. 5. 2018.
I. Základní ustanovení
1. Realizátorem projektu Praga-Haiti zapsaný spolek Fidcon z. s., se sídlem Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 27027121 (dále jen Fidcon, nebo organizace).
2. Pravidla shrnují:
 • jakým způsobem Fidcon údaje získává,
 • jaké údaje Fidcon shromažďuje,
 • jak zabezpečuje jejich uložení,
 • jakým způsobem údaje využívá a po jakou dobu.
3. Tyto Zásady mohou být průběžně doplňovány a upravovány. Aktuální znění Pravidel je k dispozici na http://www.praga-haiti.cz/sponzori/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě na sídelní adrese organizace.
II. Podporovatelé registrovaní v Klubu přátel Praga-Haiti
1. Členové Klubu přátel Praga-Haiti (dále jen klub přátel) poskytují své osobní údaje:
 • vyplněním elektronické přihlášky,
 • nebo vyplněním písemné přihlášky.
2. Spolek získává tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní e-mail a telefon.
3. Využití osobních údajů podléhajících schválení podporovatele:
 • zasílání informačních sdělení o Praga-Haiti (nepravidelný newsletter),
 • zveřejnění údajů o podporovatelích v mapě klubu přátel na webu www.praga-haiti.cz. Mapa může obsahovat tyto údaje: křestní jméno, město a ulici bydliště (bez uvedení č. p.) vyznačené souřadnicemi.
4. Údaje jsou využívány do zrušení členství podporovatelem.
III. Podporovatelé, kteří vyplnili formulář pro potvrzení o daru
1. Vyplněním elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní e-mail a telefon.
2. Tyto údaje jsou využívány pouze jednorázové vytvoření a odeslání potvrzení o daru a nejsou dále uchovávány.
IV. Podporovatelé, kteří potvrdili zasílání informačního newsletteru
1. Potvrzením elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • křestní jméno,
 • e-mail.
2. Tyto údaje jsou využívány pro opakované odesílání newsletteru.
3. Údaje jsou využívány do odhlášení podporovatele.
V. Podporovatelé, kteří nás kontaktovali přes webový kontaktní formulář
1. Potvrzením elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mail.
2. Tyto údaje jsou využívány pro e-mailovou komunikaci, která je dlouhodobě uchovávána v historii e-mailové schránky. Osobní údaje nejsou samostatně uchovávány.
VI. Zabezpečení osobních údajů podporovatelů projektu Praga-Haiti
1. Ochrana osobních údajů̊ je po stránce technické i organizační zajištěna tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetím osobám, k jejich změně, zničení či ztrátě a zneužití.
2. Zabezpečení osobních údajů po podléhá Interní směrnici o zabezpečení dat a osobních údajů pro spolek Fidcon, která byla schválena statutárním zástupcem spolku. Je k dispozici všem zaměstnancům a příkazníkům spolku, kteří se zavazují k jejímu plnění podpisem pracovní, nebo příkazní smlouvy.
VII. Použití osobních údajů pro Google Analytics
1. Na webu www.praga-haiti.cz používáme měření Google Analytics. Tato služba neshromažďuje žádná uživatelská data, měří jen aktivitu návštěvníků bez vazby na konkrétní profil.
VIII. Další práva podporovatele
1. Podporovatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, které Fidcon zpracovává, požadovat opravu údajů a jejich smazání.
Je možné, že nemáte dostatečný zůstatek, případně překontrolujte platnost své platební karty.

Děkujeme. Hezký den! 
Vaše platba proběhla korektně.

Přejeme Vám hezký den!
 • se společně s Dominikánskou republikou (známou turistickou destinací) nachází na ostrově Hispaniola, který jako druhý největší ostrov Velkých Antil vytváří severní hráz Karibského moře
 • koloniální minulost, po zlikvidování původní indiánské populace se stalo otrokářkou kolonií založenou na plantážnictví, na přelomu 17. a 18. století, po úspěšném povstání otroků, byla vyhlášena nezávislost, vykoupená bídou a chaosem
 • je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutou a přelidněnou zemí závislou na rozvojové pomoci
Fyzickogeografický popis Haiti
 • Haiti leží ve stejné zeměpisné šířce jako México City, Mauritánie, Niger, Omán, Bombaj, Thajsko, nebo Honolulu (19 severní rovnoběžka)
 • země má členité pobřeží s hornatým reliéfem (nejvyšší bod 2680 m)
 • podnebí je tropické, vlivem úplného odlesněnívysokých teplot, nepravidelných a místy velmi nízkých srážek, mají některé oblasti polopouštní charakter
 • země trpí nedostatkem vody a půdy, kterou eroze smývá do moře, nachází se v oblasti hurikánů
Socioekonomický popis Haiti
 • na území o rozloze odpovídající naší Moravě a Slezsku žije podobný počet obyvatel jako v celé České republice (Haiti 10 mil.), aglomerace hlavního města Port-au-Prince zahrnuje přes 2 miliony obyvatel
 • obyvatelstvo: 95% černoši, 5% mulati a běloši, oficiálním jazykem je francouzština a haitská kreolština
 • průměrný věk je 22 let, převažuje římskokatolické náboženství (80%), v menšině jsou protestanti
 • polovina Haiťanů neumí číst a psát, 2% jsou HIV pozitivní, více než 10% z haitských dětí umírá před dosažením pěti let věku
 • HDP na obyvatele je cca 1000 USD (v České republice cca 26000 USD), dělník na Haiti vydělá 3 USD za den, 70% lidí nemá stálou práci, ekonomika je tržní
Aktuální situace
 • po letech převratů a diktatur funguje v zemi vratká demokracie (poloprezidentská republika) s velkým množstvím stran a frakcí
 • od konce roku 2015 Haiti čelí politické krizi, která vznikla v důsledku zpochybnění výsledků prvního kola prezidentských voleb, úřad není obsazen řádně zvoleným prezidentem - post dočasného prezidenta zastává Jocelerme Privert
 • Haiti se stále nevzpamatovalo z ničivého zemětřesení v roce 2010, desítky tisíc lidí z hlavního města Port-au-Prince žijí ve slumech, infrastruktura byla obnovena jen částečně
 • bezpečnostní situace je stále špatná, i přesto, že od roku 2011 se viditelně zlepšuje, působí zde jednotky OSN (Minustah), běžné jsou demonstrace, přes Haiti putuje do USA třetina kokainu určeného pro tamní trh
Historie Haiti
 • 1492: Kryštof Kolumbus připlouvá do ostrovního ráje, který se stává španělskou kolonií Hispaniola, země je úrodná a pokrytá lesy, na celém ostrově žije asi 750 000 Taínů
 • 1500: na Hispaniole se objevují první otroci z Afriky
 • 1540: v důsledku epidemií, vyražďování, otrocké práce a bojů nežije na Haiti žádný z původních domorodců
 • 1600: na severozápadě Hispanioly se objevují Francouzi, světoznámými se stávají korzáři z ostrova Tortuga
 • 1697: Francie získává od Španělů západní třetinu ostrova, která nese nové jméno Saint Domingo - kolonie je hospodářsky založená na otroctví, plantážích třtiny a kávy, vytváří polovinu HDP tehdejší Francie a je nazývána cukřenkou Evropy nebo Perla Antil
 • 1749: bylo založeno Port-au-Prince, hlavní město Haiti a pojmenováno na počest francouzského prince
 • 1791: první povstání otroků, kterých je na Haiti oficiálně půl milionu, ve skutečnosti mnohem více, začátek úspěšné revoluce vede bývalý otrok Toussaint L'Ouverture
 • 1804: vyhlášení nezávislé černošské republiky, následně bývalí otroci odmítají jakoukoliv práci na plantážích, systém se hroutí a země bez přírodních zdrojů upadá do bídy, vůdce J. J. Dessalines dává nové republice jméno Haiti, podle Ayti, což v řeči původních indiánů znamená hornatá země, následují dvě století politického chaosu a diktatur
 • 1915 - 1935: vojenská intervence USA
 • 1950: haitské ženy získávají volební právo (ČSR 1919, USA 1920, Francie 1945, Portugalsko 1976)
 • 1957 - 1986: diktatura otce a následně syna Duvalierů, tisíce mrtvých, zločiny a korupce
 • 1986: lidové povstání, svržení diktatury
 • 1990: demokratické volby, jejichž vítězem je J. B. Aristide
 • 1994: intervence USA
 • 2004: příchod stabilizační mise OSN - Minustah
 • 2008: potravinová krize, odstupuje ministerský předseda, boje mezi gangy a jednotkami OSN, hurikán Gustav - desítky mrtvých
 • 2010: ve volbách vítězí Michel Martelly, zpěvák s americkým pasem, volby jsou opozicí označovány za zmanipulované
 • 2010: silné zemětřesení (7,0) - zničené hlavní město, 150 až 300 000 mrtvých, exodus uprchlíků do slumů
 • 2011: epidemie cholery, 6000 mrtvých
 • 2012: hurikán Sandy, desítky mrtvých
 • 2014politická krize způsobená sporem o volební zákon, odstupuje premiér
 • 2015: konají se dlouho odkládané volby do parlamentu, na sklonku roku probíhá první kolo prezidentských voleb
 • 2016: kritika nezávislosti voleb, v únoru skončil mandát exprezidenta Martellyho, nejvyšším představitelem je dočasný prezident Jocelerme Privert, hurikán Matthew - desítky obětí, zničená města
Department Nord Ouest
 • převážná většina našich studní se nachází v departmentu Nord Ouest, který zabírá většinu poloostrova vybíhajícího západně směrem ke Kubě 
 • Nord-Ouest (kreolsky Nòdwès) je jedním z deseti správních celků Haiti, má rozlohu 2176 km² a přibližně 450 000 obyvatel
 • hlavním městem departmentu je přístav Port-de-Paix, které bylo kdysi velkým vývozcem kávy a banánů, nyní dováží zboží z Miami
 • s výjimkou pobřežního pásu u Port-de-Paix, je celá oblast většinou vyprahlá a neplodná
 • několik kilometrů od severního pobřeží se nachází ostrov Tortuga
Požadovaná stránka nebyla nalezena. Buď již neexistuje, nebo jste zadali špatný odkaz.

Můžete zkusit jednu z následujících možností:
Děkujeme
Zde si můžete prohlédnout snímky pořízené od r. 2008. Většinu fotografií pořídili naši vrtaři a pracovníci jako momentky různými fotoaparáty i mobily. Nejedná se o snímky fotografů - profesionálů, ale o to více jsou autentické.

Pokud potřebujete potvrzení pro odečtení daru z daní, prosíme, vyplňte a odešlete tento formulář. Možnosti, jak můžete potvrzení využít jsou popsány dole pod formulářem. Děkujeme za Vaši podporu.

Identifikace platby
Částka(*)
Povinné pole

Protiúčet
Invalid Input

Datum platby(*)
Neplatný vstup

Vaše údaje
Oslovení
Invalid Input

Firma
Povinná položka

Invalid Input

DIČ
Invalid Input

Jméno(*)
Povinná položka

Příjmení(*)
Povinná položka

Ulice a číslo popisné(*)
Povinná položka

Obec(*)
Povinná položka

PSČ(*)
Povinná položka

Stát(*)
Povinná položka

E-mail(*)
Povinná položka

Telefon(*)
Povinná položka

Potvrzení daru(*)

Invalid Input

Jak můžete využít potvrzení o daru
Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 1. Zákona o dani z příjmů umožňuje snížit daňový základ formou darování.
Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo v daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. Pokud poskytnou bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Limity pro uplatnění darů se posuzují u každého z manželů samostatně a zůstávají neměnné, tj. v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Právnické osoby
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Naše organizace je osvobozena od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Vaše dary jsou proto využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu.
Věříte, že naše pomoc má smysl? Líbí se Vám konkrétní a cílený způsob práce? Podpořte naše dílo každý měsíc minimální částkou 84 Kč, tj. 1000 Kč/rok a staňte se členem Klubu přátel Praga-Haiti. Členem klubu může být jednotlivec, rodina, právnická osoba.
Pro nás je důležité, že od chvíle vaší registrace do Klubu přátel můžeme počítat s pravidelnými prostředky. To nám usnadní realizaci projektu i jeho další plánování.
Členům Klubu přátel zasíláme náš newsletter a jednou ročně malý, ale výjimečný dárek s tematickým vztahem k Haiti. Děkujeme za Vaši podporu. 
Jak se můžete přihlásit do klubu přátel Praga-Haiti?
 1. Vyplňte formulář na konci této stránky
 2. E-mailem obdržíte uvítací dopis a váš variabilní symbol
 3. Nastavte trvalý příkaz na vámi zvolenou částku ve prospěch účtu veřejné sbírky 2900234848/2010 (Fio banka) a uveďte variabilní symbol
Mapa členů Klubu přátel Praga-Haiti (aktuální počet členů: 127)

Přiblížení mapy provedete tlačítky +/-, nebo dvojklikem na vybrané místo.
Přihláška do klubu přátel
 
Oslovení
Invalid Input

Společnost
Povinná položka

Jméno(*)
Povinná položka

Příjmení(*)
Povinná položka

Ulice a číslo popisné(*)
Povinná položka

Obec(*)
Povinná položka

PSČ(*)
Povinná položka

Stát(*)
Povinná položka

E-mail(*)
Povinná položka

Telefon(*)
Povinná položka

Projekt podpořím měsíční částkou(*)
Zadejte částku

Neplatný vstup