Mnohé zážitky a události z našich misí na Haiti se vám snažíme popsat nebo zprostředkovat pomocí fotografií. Realitu haitského severozápadu si však můžete prohlédnout na vlastní oči. Sestříhali jsme pro vás nejzajímavější záběry, které naši vrtaři na svých cestách zachytili na kameru a rozdělili jsme je do krátkých, několikaminutových videí. Těšit se můžete na haitského stopaře, průjezd Pragovky brodem v řece nebo krátkou instruktáž v loupání kokosu a mnoho dalších zajímavostí! Jednotlivá videa postupně během ledna zveřejňujeme, podívat se na ně můžete v sekci našich webových stránek nazvané Videogalerie 2012.

Kromě videí posílají naši vrtaři z Haiti také velké množství fotek. Z poslední podzimní mise jsme ty nejzajímavější kousky shrnuli do tří fotogalerií, které můžete najít rovněž na našich webových stránkách.